Dit lexicon bevat een korte uitleg van trefwoorden die we in onze trajecten vaak gebruiken. Wij blijven deze lijst aanvullen, dus als je enkele trefwoorden mist, aarzel niet om ons even te contacteren. 

De meeste begrippen uit dit register komen uit het boek Rond Leiderschap. Wij danken de uitgeverij voor haar toestemming. Dit boek kan je rechtstreeks bestellen bij uitgeverij Academia Press (https://www.academiapress.be/nl/producten/leidinggeven-coachen/rond-leiderschap)

A B C D E F G H I L M O P R S T V W Z

Self Convincing (temp test)

beschrijf wat self convincing is

Shared, collective or distributed leadership

De onderzoekstraditie die leiderschap onderzoekt als een interactief beïnvloedingsproces tussen leden van groepen.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Stijlflexibiliteit

De term gebruikt om aan te geven dat een goede leider zich flexibel dient op te stellen naargelang de context (externe en interne omgevingsfactoren, situaties, medewerkers, …).

Bron tekst: Rond Leiderschap

Substitutes for Leadership Theory

De theorie waarin men op zoek ging naar specifieke situaties waarin leiderschap overbodig was. Enkele nuttige vaststellingen waren het feit dat (1) taken intrinsiek motiverend dienen te zijn; (2) taken zo zijn ontworpen dat medewerkers veel info terugkrijgen; (3) dat er voor een grote cohesie tussen de teamleden wordt gezorgd; (4) er duidelijke procedures en afspraken zijn.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Survivor bias

Dit betekent dat we alleen maar rekening houden met verhalen van mensen die – eerder toevallig – succesvol zijn. We verwachten dat indien we hun gedrag en beslissingen kunnen kopiëren, we ook (bijna) even succesvol kunnen zijn. Dat er duizenden, misschien zelfs honderdduizenden andere mensen waren die gelijkaardige visies hebben ontwikkeld en risico’s hebben genomen, maar die verkeerd gokten, dat zien we niet. Deze worden immers niet bevraagd of liggen op het kerkhof.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Swimming lanes

Een swimming lane is een beschrijving van een nieuw proces; het lijkt erg op het opstellen van een flowchart (processtappen) en gebruikt dan ook dezelfde grafische symbolen, maar integreert ook de entiteiten die erbij betrokken zijn. Het is dus eveneens een grafische representatie van alle activiteiten in een proces, uitgebreid met de partijen die erbij betrokken zijn.

Bron tekst: Rond Leiderschap

SWOT-analyse

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes analyseert en in de omgeving de kansen en bedreigingen; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. De Engelse term SWOT-analyse wordt ook vaak in het Nederlands gebruikt en bevat de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats.

Bron tekst: Rond Leiderschap