Dit lexicon bevat een korte uitleg van trefwoorden die we in onze trajecten vaak gebruiken. Wij blijven deze lijst aanvullen, dus als je enkele trefwoorden mist, aarzel niet om ons even te contacteren. 

De meeste begrippen uit dit register komen uit het boek Rond Leiderschap. Wij danken de uitgeverij voor haar toestemming. Dit boek kan je rechtstreeks bestellen bij uitgeverij Academia Press (https://www.academiapress.be/nl/producten/leidinggeven-coachen/rond-leiderschap)

A B C D E F G H I L M O P R S T V W Z

Facilitator

Persoon die een ontwikkeling of proces faciliteert.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Faciliteren

De aanpak waarbij iemand een groep helpt om goed samen te vergaderen en beslissingen te nemen. Faciliteren = vergemakkelijken.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Feedback

Strikt genomen betekent dit (informatie)terugkoppeling. In bedrijven en organisaties meestal begrepen als een beoordelende terugkoppeling die vaak mondeling wordt gedaan. Er zijn diverse vormen van feedbackinterventies. De krachtigste vorm is de combinatie van geautomatiseerde feedback en stimulatie van zelfreflectie met open vragen. Een vorm met een mogelijk negatieve invloed op motivatie is een menselijke interventie waarbij negatieve feedback op de persoon wordt gegeven.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Filleren

Datgene wat Patrick Vermeren met verve doet in zijn laatste boek. Maar liefst 25 mythes, urban legends, managementmodes en totale onzin worden ontkracht. 

Leestip: A Skeptic's HR dictionary 

Fishbonediagram

Een fishbone is een oorzaak-gevolgdiagram. Dit diagram wordt ook wel Ishikawa-diagram genoemd (naar de uitvinder Kaoru Ishikawa die de techniek voor het eerst in de jaren zestig toepaste) of visgraatdiagram, vanwege zijn vorm.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Flowchartdiagram

Een flowchart is een grafische representatie van alle activiteiten in een proces. Voorbeelden van activiteiten: operatie, vertraging, beslissing, opslag van informatie, controle, enz. Een top-down flowchart deelt een proces op in grote stappen om vervolgens de gedetailleerde stromen te tonen binnen elke grote stap.

Bron tekst: Rond Leiderschap