Inhoud: Coaching kan ingezet worden voor het ontwikkelen en bijsturen van gedrag, bijvoorbeeld resultaatsgericht en empathisch leidinggeven, coachende vaardigheden, doelgericht en effectief communiceren…., of bij emotionele ongemakken zoals het overwinnen van angst bij het spreken voor een groep of bij het beheersen van je boosheid om niet te geërgerd te communiceren. Daarnaast kan coaching ook zeer succesvol ingezet worden voor het ontwikkelen van potentieel, bijvoorbeeld na een assessment of tijdens de start van een nieuwe functie.

Onderscheidend in onze coachingsbenadering is uiteraard de evidence-based aanpak. Dit betekent dat we technieken gebruiken waarvan in diverse diverse meta-analyses bewezen is dat ze beter werken.  Men noemt dit Empirically Supported Treatments of EST’s. De meeste van deze technieken komen uit de cognitieve gedragstherapie (CGT/CBT). 

Borging van het resultaat: Uiteraard is het belangrijk om het resultaat van een coaching op te volgen en te borgen. Voor alle partijen moet de impact concreet en liefst zichtbaar zijn in de gedragsontwikkeling van de coachee. Lees hier hoe we dit nastreven:  

  1. SPORT gedragsdoelen. Bij voorkeur opgemaakt aan de hand van het SPORT principe: Specifiek, Positief, Observeerbaar, Realitisch en met een concrete Timing.  
  2. 6 fasen van gedragsontwikkeling. We leggen iedere coachee de 6 fasen van gedragsverandering (en het belang van iedere fase) uit: 1. Bewustwording, 2. Eigenaarschap, 3. Motivatie & ernst van de situatie, 4. Inzicht in hoe te veranderen, 5. Een concreet stappenplan en 6. Volharding. 
  3. Nulmeting en hermeting. Indien een 360° vragenlijst zoals CBS360 of CLS360 worden gebruikt bij aanvang van het coachingstraject dan kan deze na 12-18 maanden herhaald worden via een hermeting. Zo krijgt de coachee objectieve feedback op de geleverde inspanningen.
  4. Inzet van AER. Het analyseren van kritische werkervaringen of ‘after event reviews’ is een wetenschappelijk gevalideerde aanpak die de coachee helpt om de vaardigheden te verhogen. Deze aanpak bestaat er in dat de coachee op een gestructureerde manier nadenkt over het eigen gedrag (huidige en eventueel nieuwe).  
  5. De coachende rol van de leidinggevende.  De directe steun en opvolging door de leidinggevende zal een belangrijke voorwaarde zijn voor een geslaagd coachingstraject. De feedback die de coachee krijgt op zijn/haar ontwikkeling zal aanmoedigend moeten werken om verder te gaan op de ingeslagen weg.
  6. Terugvalpreventie. Terugval is geen mislukking. Deze duidelijke boodschap is tenslotte belangrijk om mee te geven aan de coachee. We leggen aan iedere coachee uit wat de mogelijke oorzaken van terugval kunnen zijn en welke concrete pro-actieve en curatieve maatregelen de coachee kan nemen in geval van een (dreigende) terugval.

Hiernaast vind je een gedetailleerde beschrijving van de verschillende type coachings die we aanbieden. We leiden ook professionals op tot coach tijdens de Masterclass Cognitive-Behavioral Coaching.