Dit lexicon bevat een korte uitleg van trefwoorden die we in onze trajecten vaak gebruiken. Wij blijven deze lijst aanvullen, dus als je enkele trefwoorden mist, aarzel niet om ons even te contacteren. 

De meeste begrippen uit dit register komen uit het boek Rond Leiderschap. Wij danken de uitgeverij voor haar toestemming. Dit boek kan je rechtstreeks bestellen bij uitgeverij Academia Press (https://www.academiapress.be/nl/producten/leidinggeven-coachen/rond-leiderschap)

A B C D E F G H I L M O P R S T V W Z

Geautomatiseerde feedback

Medewerkers kunnen op eigen initiatief feedback vinden dankzij de inzet van informatietechnologie (IT). Deze vorm van feedback werkt het beste. De diverse IT informatie- en hulpkanalen zorgen ondermeer voor zaken zoals een vraagbaak, job aids, statistieken, diagrammen, rapporten (ProMES is een concrete toepassing ervan), databases, pop-up schermen, zelftestjes, video’s op het intranet, …

Bron tekst: Rond Leiderschap

Gecontroleerde extrinsieke motivatie

Men doet iets om schuld, schaamte of straf te vermijden of een beloning te bekomen. De zwakste vorm van motivatie. Een combinatie met autonome motivatie levert geen extra motivatie op, maar vermindert daarentegen de autonome motivatie.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Geïnternaliseerde extrinsieke motivatie

Men beleeft geen plezier aan de activiteit zelf, maar men is wel cognitief en emotioneel overtuigd van het belang van een bepaalde activiteit, waardoor men het gevoel heeft een eigen keuze te maken.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Groupthink

Een fenomeen waarbij een psychologische drang heerst om koste wat kost tot een gezamelijke beslissing te komen. Diverse processen kunnen daarbij een rol spelen, maar Janis stelde vast dat homogene teams met een dirigerende leider en weinig buitenstaanders het grootste risico lopen. De leden conformeren zich snel en een afwijkende mening wordt als onprettig ervaren.

Bron tekst: Rond Leiderschap