PerCo werkt “science-based”. Dit betekent concreet dat wij bevindingen uit degelijk wetenschappelijk onderzoek overbrengen naar onze praktijk. Zelf doen we geen onderzoek, maar wanneer nodig of wanneer de gelegenheid zich voordoet, doen we een beroep op wetenschappers .

Dat “science based werken” in ons DNA zit, kan je opmerken in alles wat we doen (Inhoud) en hoe we het aanpakken (Methode):

Inhoud:

  • Het leiderschapscircumplex: een model dat de leiderschapsstijlen van mensen in kaart brengt. Het gedragsrepertoire van leiders kan gemeten worden met de CLS360*.
  • Het interpersoonlijk circumplex: een model dat de communicatiestijlen (of interpersoonlijk gedrag) van mensen in kaart brengt. Het interpersoonlijke gedragsrepertoire van mensen kan gemeten worden met de CBS360 .
  • Het HEXACO-model: een model dat – op dit moment – op de meest accurate wijze de 6 persoonlijkheidstrekken van mensen in kaart brengt. De persoonlijkheidstrekken vormen een graduele dimensie (normaalverdeling) en meten wij met de HPS360.
  • De ProMES-methode: een methode  voor het effectief meten en verbeteren van productiviteit.
  • Het Trans-Theoretisch Model (TTM): een model dat individuen, teams en organisaties begeleidt bij veranderingstrajecten (change).
  • De Zelfdeterminatietheorie: een moderne motivatietheorie die de behoeften en motieven in kaart brengt die de basis vormen van wat mensen motiveert.
  • Protocollen uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT): deze aanpak is effectiever dan andere methodes om angstgerelateerde, assertiviteits- of boosheidsproblemen bij werknemers te begeleiden.

Methode:

In onze opleidingen maken we gebruik van les- en oefenmethodes waarvan bewezen is dat zij het meeste “transfer naar de werkvloer ” opleveren. Een meta-analyse over Behavior Modeling Training (Taylor, Russ & Chan, 2005) geeft een mooi overzicht van de methodes met de meeste transfer. Daarnaast gebruiken we ook andere technieken zoals priming en self-convincing. Voor feedback geven houden we rekening met de bevindingen van Kluger en deNisi (1996) om ervoor te zorgen dat feedback geaccepteerd wordt door deelnemers en dat hun zelfvertrouwen vergroot.

Om steeds up-to-date te blijven en de laatste nieuwe onderzoeksresultaten te kunnen bekomen, investeren we in goede relaties met verschillende (internationale) wetenschappers en zijn we ook geabonneerd op enkele prominente databanken van wetenschappelijke onderzoeksartikelen (APA, CEBMa, Academy of Management, COTAN,…) of lid van wetenschapsfora zoals ResearchGate en Academia.

* Van 2006 tot 2010 heeft PerCo het wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van de CLS360 intensief gesponsord. Meer informatie op www.cls360.com.

PerCo - leiderschapscircumpleiderschapscircumplex en hexaco model