Dit lexicon bevat een korte uitleg van trefwoorden die we in onze trajecten vaak gebruiken. Wij blijven deze lijst aanvullen, dus als je enkele trefwoorden mist, aarzel niet om ons even te contacteren. 

De meeste begrippen uit dit register komen uit het boek Rond Leiderschap. Wij danken de uitgeverij voor haar toestemming. Dit boek kan je rechtstreeks bestellen bij uitgeverij Academia Press (https://www.academiapress.be/nl/producten/leidinggeven-coachen/rond-leiderschap)

A B C D E F G H I L M O P R S T V W Z

Participatief leiderschap

Dit is de meest gewaardeerde van de democratische stijlen. In de onderzoeksliteratuur beschrijft men dat deze stijl op zijn minst inspraak geeft in vele processen. Zo staat de leidinggevende die deze stijl hanteert inspraak in beslissingen toe of bouwt samen beslissingen op (Wagner & Gooding, 1987). Ook wordt vaak empowerment genoemd als kenmerk van deze stijl: dit betekent zelfcontrole en autonomie aan de medewerkers verlenen. Sommigen zien het als het stimuleren (lees: “soms dwingen”) van medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen, maar dit kan je niet forceren. Die verantwoordelijkheidszin moet groeien dankzij toepassing van deze leiderschapsstijl.
 

Typische kernbegrippen voor deze stijl zijn:

  • bescheidenheid, kalmte en geduld
  • medewerkers vertrouwen
  • vragen en luisteren naar opinies van medewerkers
  • medewerkers betrekken bij beslissingen
  • medewerkers ruimte geven in de uitvoering van hun taken

Pay-for-performance of prestatieloon

Een manier om mensen via extra loon te stimuleren tot betere prestaties. Er is geen bewijs gevonden dat pay for performance leidt tot betere prestaties op bedrijfsniveau, ook niet voor CEO's. 

Bron: Rond Leiderschap en A Skeptic's HR dictionary

Peer-review

Het proces waarbij een artikel door de redactieraad (of Editor) wordt voorgelegd aan (meestal drie) andere wetenschappers die bewezen hebben dat ze specialisten zijn op het gebied. Deze beoordeling verloopt doorgaans volledig anoniem.  

Bron tekst: Rond Leiderschap

Priming

Op voorhand een stimulus aan mensen bieden, die hen in een bepaalde stemming brengt en/of maakt dat ze bepaalde elementen na de priming sneller zouden oppikken.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Procedural fairness

Of mensen de manier waarop de samenwerking is georganiseerd als rechtvaardig beleven. Inspraak blijkt uit veel onderzoek de belangrijkste component te zijn die de beleving van procedurele fairness beïnvloedt.

Bron tekst: Rond Leiderschap

ProMES

Een wetenschappelijk ontwikkeld prestatiemanagementsysteem met als voornaamste kenmerken participatie en prestatiedoelstellingen voor het team in plaats van voor het individu. Meta-analyses bewezen grote productiviteitsverbeteringen. Zie ook http://www.promes-ecc.com/science

Bron tekst: Rond Leiderschap