PerCo begeleidt naast individuele medewerkers en teams ook organisaties in hun verandering of ontwikkelingstraject. Of zo'n trajecten succesvol zijn hangt grotendeels af van drie belangrijke factoren. Eerst en vooral is er nood aan een degelijk en effectief projectmanagement. Tot zover zit het bij de meeste organisaties wel snor. De grootste hinderpalen worden immers gevormd door de twee andere kritische factoren die je nodig hebt om een verandering tot een goed einde te brengen. Zo dient er een ondubbelzinnige steun van het aanwezige leiderschap te zijn. Leiderschap dat een éénduidige en overtuigende boodschap kan uitdragen over de veranderingen. Last but not least, en dit wordt vaak over het hoofd gezien, is er het Organisational Change Management waarbij de menselijke factor wordt bekeken tijdens het veranderingsproces: mindset aanpassen, aanvaarding van de verandering, gedragsverandering en uiteindelijk het doorvoeren van de verandering door de werknemers over heel de organisatie heen. 

Grosso modo maken wij een onderscheid tussen twee soorten change (dit kan perfect gecombineerd zijn ook): een cultuurverandering en organisatieontwikkeling. 

Bij een cultuurverandering gaan we het gedrag en de heersende gedragsnormen onder de loep nemen en beïnvloeden (bijvoorbeeld leiderschapscultuur, veiligheidscultuur). Een change traject rond organisatieontwikkeling zal zich daarentegen eerder focussen op het onder de loep nemen en het optimaliseren van processen, structuren, rollen, het uitwerken van een collectieve ambitie en dergelijke meer. Voor een wetenschappelijk verantwoorde aanpak rond change en de benodigde facilitiatievaardigheden kan je bij PerCo terecht! 

Kom meer te weten over de CCS