360° Scans kunnen in verschillende ontwikkelingstrajecten een toegevoegde waarde bieden om leidinggevenden, medewerkers, teams of organisaties inzicht te geven in hun eigen persoonlijkheid, communicatie- of leiderschapsstijl. 

De metingen inclusief nabespreking hebben als doel:

  • het zelfbewustzijn bij deelnemers of teams vergroten,
  • het eigenaarschap van eventuele ontwikkelingsdoelen in eigen hand leggen,
  • het versterken van de motivatie om eraan te werken,
  • het inschatten van de kansen op een succesvolle verandering en de inspanningen die daarvoor moeten geleverd worden,
  • een inschatting leveren voor het leiderschapspotentieel van een kandidaat.

Borging: Een meetinstrument biedt de mogelijkheid om de persoonlijke groei van mensen of een team weer te geven (én ook te vieren) door na een eerste meting ook een tweede meting na minimum 12 of 18 maanden uit te voeren.