Dit lexicon bevat een korte uitleg van trefwoorden die we in onze trajecten vaak gebruiken. Wij blijven deze lijst aanvullen, dus als je enkele trefwoorden mist, aarzel niet om ons even te contacteren. 

De meeste begrippen uit dit register komen uit het boek Rond Leiderschap. Wij danken de uitgeverij voor haar toestemming. Dit boek kan je rechtstreeks bestellen bij uitgeverij Academia Press (https://www.academiapress.be/nl/producten/leidinggeven-coachen/rond-leiderschap)

A B C D E F G H I L M O P R S T V W Z

Charismatisch leiderschap

De onderzoekstraditie, waarbij wordt nagegaan welke invloed deze vorm van leiderschap heeft op tal van zaken zoals productiviteit, innovatie, verloop… De term is breder dan de lekennotie die deze stijl vaak beperkt tot een “zelfzekere maar vriendelijke uitstraling”, eventueel gepaard gaand met eloquentie.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Circumplex

Een cirkelvormige voorstelling die beantwoordt aan strenge psychometrische criteria, zoals gelijke afstand (equal spacing), gelijke vectorlengte, aanliggende velden die gecorreleerd zijn en tegenovergestelde velden die negatief gecorreleerd zijn. 

Bron tekst: Rond Leiderschap

Co-facilitator

Persoon die de facilitator bijstaat in zijn rol (bv. wanneer er in subgroepen gewerkt wordt).

Bron tekst: Rond Leiderschap

Coachend leiderschap

Dit is door de medewerkers duidelijk de meest geprefereerde stijl, omdat deze stijl gekenmerkt wordt door de aandacht voor medewerkers. Een leidinggevende die deze stijl hanteert, investeert tijd en energie in haar/zijn medewerkers.

Typische kernbegrippen zijn:

  • de medewerkers bij het werk betrekken en de kans geven om initiatieven te nemen
  • tijd maken voor medewerkers (praten over het werk, over hun ontwikkeling)
  • begripsvol en bemiddelend in conflicten

Coachende houding of attitude

De aanpak waarbij samen gezocht wordt naar oplossingen, maar waarbij de medewerker eerst zelf oplossingen voorstelt. Na de gezamenlijke afweging van oplossingen, laat men de medewerker zoveel mogelijk keuzevrijheid.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Collectieve ambitie

De naam die Weggeman gaf aan de combinatie van visie en missie, maar die op een participatieve manier tot stand komt.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Confirmatieneiging of Confirmation bias

De neiging van mensen om alleen maar die informatie te weerhouden die in hun eigen beeld vooraf past, en de informatie die er niet in past weg te filteren of te negeren.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Consensusmethode

De consensusmethode is een methode om beslissingen te nemen waarbij niemand zich uitgesloten voelt en waarin iedereen zich vertegenwoordigd voelt. Het resultaat is een beslissing waar iedereen achter staat (in tegenstelling tot een compromis; een beslissing waartegen niemand nog bezwaar aantekent).

Bron tekst: Rond Leiderschap

Constructieve feedback

Een vorm van mondelinge feedback, waarbij op een vriendelijke manier suggesties en tips ter verbetering worden gedaan.

Bron tekst: Rond Leiderschap

Contingentietheorie

De onderzoekstraditie die nagaat of de stijl van leidinggeven afhangt van de situatie.

Bron tekst: Rond Leiderschap