De uitdaging: Te vaak wordt verondersteld dat assertiviteit alleen een vaardigheid is (een kwestie van kunnen) die met een vaardigheidstraining kan worden ontwikkeld. Alleen deze buitenkant verzorgen kan zelfs een averechts effect hebben. Als mensen vaardigheden aangereikt krijgen die ze in de praktijk niet durven te gebruiken, dan worden ze meestal nog fatalistischer: “Zie je wel, dat werkt toch niet voor mij, ik ben niet assertief genoeg”. In het slechtste geval tast dit het zelfbeeld extra aan. Eerst moet dus de ‘binnenkant’ of het niet durven worden aangepakt.

De belangrijkste oorzaak die mensen remt in hun assertiviteit is een vorm van sociale angst – het niet durven – eventueel versterkt door extra introvert zijn. Vele mensen voelen zich ‘sociaal geremd’ en de oplossing bestaat uit het overwinnen van deze remming (en niet het voorkomen ervan). 

De aanpak: Meer dan 30 jaar onderzoek en een tiental metastudies bewijzen dat het stappenplan (‘protocol’) uit de cognitieve gedragstherapie succesvol is om onder andere dit soort uitdagingen snel en doeltreffend aan te pakken. In de onderstaande 5 video's leggen wij via psycho-educatie uit waar die remming vandaan komt en hoe je ze kunt overwinnen. Tijdens een opleiding of een individueel coachingstraject zetten wij mensen actief aan het werk om stap voor stap hun assertiviteit te vergroten. Want een gemotiveerde deelnemer met zelfdiscipline kan op een korte periode GROTE STAPPEN  voorwaarts zetten!