• Biedt organisaties een moderne en krachtige tool om hun interne gedragsnormen, hun cultuur, te meten en te aligneren.
  • Geeft concrete aanwijzingen hoe organisaties kunnen verbeteren op belangrijke vlakken als performantie of welzijn.
  • Gebaseerd op hét universeel wetenschappelijke model om interpersoonlijk gedrag in kaart te brengen.

Geschikt voor: alle organisaties die het concept "cultuur" concreet willen meten

Wat is de CCS?

De CCS is een wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijst die de cultuur van een organisatie of afdeling in kaart brengt. De methode geeft concrete aanwijzingen hoe een eenheid kan verbeteren op belangrijke vlakken als leiderschap, samenwerking, veiligheid, feedback, klantgerichtheid,..etc oftewel aspecten die de performantie en/of het welzijn kunnen versterken. De CCS is gebaseerd op hét universeel wetenschappelijke IPC model (Inter Personal Circumplex) om interpersoonlijk gedrag in kaart te brengen. Want de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren is een betrouwbare en concrete uiting van diepere cultuurlagen en is hetgeen we het makkelijkst kunnen observeren, meten en beïnvloeden. De analyse, activatie en alignering van deze interpersoonlijke gedragsnormen wordt dan ook de sleutel tot cultuurverandering.

Download hier het productoverzicht    Artikel Kenneth Locke

 

Beschrijving van de 8 Stijlen

Hoe werkt de CCS in de praktijk? 

We begeleiden organisaties bij een cultuurmeting aan de hand van 5 stappen:

Stap 1: De voorbereiding waarin we naast de aanleiding en de doelstelling met name het engagement van het (top)management bevragen. 

Stap 2: Tijdens kick-off sessie(s) informeren we medewerkers van de organisatie over de aanleiding, de methode en de vertrouwelijkheid waardoor mensen goed geïnformeerd en gemotiveerd willen bijdragen aan het proces.

Stap 3: De CCS wordt ingevuld via realtime bevraging met een QR code of via een link in een mail. Het gaat concreet om 64 items die de gedragsnormen meet in de huidige en in de gewenste situatie evenals 12 cultuur resultaatsvragen. 

 

 

Stap 4: We bereiden workshop(s) voor waarin we de resultaten in chronologische volgorde bespreken met opdrachtgevers en alle medewerkers. Doordat we de gedragsnormen zo fijn kunnen fileren (op detailniveau) is het dikwijls mogelijk exact aan te geven wat goed zit en wat minder sterk is. We geven de meest voor de hand liggende oorzaakhypotheses aan en trekken de belangrijkste eindconclusies. 

Stap 5: De cultuurmeting is meestal de start van een ontwikkelingstraject. In de next steps helpen we de organisatie om deze "change" vorm te geven. Op basis van onze jarenlange ervaring en onze literatuurstudie naar geslaagde veranderingstrajecten voelen we ons bekwaam om op ieder niveau eerlijke adviezen te geven waarmee de organisatie aan de slag kan of we stropen zelf de mouwen mee op.