Om de organsiatiecultuur op een zo effectief mogelijke manier te veranderen, focussen wij bij PerCo op het werkelijke gedrag en de gedragsnormen die er binnen de organisatie heersen. Hoe mensen zich gedragen, met elkaar omgaan en communiceren is bij uitstek de beste indicator van de cultuur van een bedrijf. Via de CCS (Circumplex Culture Scan) brengen wij de cultuur in kaart, gaan we na waar de organisatie en zijn medewerkers naartoe willen en helpen we om de kloof hiertussen te overbruggen. Neem gerust contact op als volgende vragen je bezig houden: 

Hoe kan ik de veiligheidscultuur binnen mijn organisatie verhogen? 

Hoe verander ik de leiderschapscultuur binnen mijn organisatie? 

Hoe breng ik binnen mijn organisatie work/life meer in evenwicht? 

Kom meer te weten over de CCS