Faciliteren Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat participatief genomen beslissingen superieur zijn. Zowel oudere studies (e.g. Coch & French, 1948; Lewin, 1952; Maier, 1972) als recenter onderzoek (e.g. Dionne & Dionne, 2008; Katzenbach & Smith, 2000; Nutt, 2002) komt steeds weer tot die zelfde bevinding. Om zo'n proces makkelijker en/of meer gestructureerd te laten verlopen kunnen heel wat tools en technieken ingezet worden. Enkele voorbeelden: fishbonediagram, flowchartdiagram, SWOT-analyse, brainwriting, brainstorming, metaplan, consensusmethode, cost/benefit matrix, emotioneel en rationeel scoren, swimming lanes, multiloting, actieplan, ... Voor deze technieken op zichzelf is meestal minder evidence voorhanden, het achterliggende idee dat een groepen betere beslissingen maken dan het meest competente teamlid werd onder andere empirisch aangetoond door (Michaelsen et al. 1989). Faciliatie tools en technieken kunnen helpen om het fenomeen: "groupthink" tegen te gaan. Groupthink is een fenomeen waarbij een psychologische drang heerst om koste wat kost tot een gezamenlijke beslissing te komen. Diverse processen kunnen daarbij een rol spelen, maar Janis (1972) stelde vast dat homogene teams met een dirigerende leider en weinig buitenstaanders het grootste risico lopen. van groepen betekent het begeleiden van een vergadering of workshop op dusdanige manier dat men de samenwerking en het resultaat “vergemakkelijkt” (= faciliteert).

Brainstormen in groep kan iedereen (?), maar beslissingen nemen in groep op een participatieve manier, dat is een veel moeilijker zaak. De meeste vergaderingen waar men met goede bedoelingen start, eindigen in oeverloze discussies en gaan uiteen zonder beslissing of een manager die zijn geduld verliest en “dan maar zelf de knoop door hakt”.

Vervolgens stellen deze managers dan maar dat “participatie niet werkt in de praktijk”, terwijl de oplossing eenvoudig is: met de gepaste structuur en dankzij gebruik te maken van goede tools en technieken is participatie best haalbaar!

PerCo biedt aan haar klanten naast een opleiding in facilitation eveneens aan om voor moeilijker dossiers zelf als facilitator op te treden.