Frank is sinds 2000 mede-eigenaar van PerCo. Samen met zijn vennoten en collega’s vaart hij trots en vastberaden een eigen koers: PerCo baseert zich altijd (waar voorhanden) op wetenschappelijke inzichten. Op die manier willen zij de betrouwbaarste partner zijn inzake opleiding, coaching en organisatieontwikkeling voor bedrijven en overheidsorganisaties.

Inhoudelijk houdt Frank zich bezig met de architectuur en uitvoering van ontwikkelingstrajecten rond (functioneel) leiderschap en begeleidt hij organisaties en managementteams bij veranderingstrajecten op met name strategisch niveau. Tot slot coacht Frank individuele directieleden en managers op vlak van leiderschap en beïnvloedingsvaardigheden. Hij maakt hierbij onder meer gebruik van wetenschappelijk ontwikkelde 360° instrumenten zoals de CLS360, de CBS360 en de HPS360.  
 

 

 

Taal
Engels
Nederlands