De lat voor iedereen even hoog leggen geeft de indruk dat we iedereen over één kam scheren. Maar niets is minder waar. We beschouwen het als fair dat iedere medewerker naar best vermogen bijdraagt aan de collectieve ambitie van de groep. Mensen presteren ook beter als ze zich competent voelen, voldoende autonomie krijgen en zich kunnen identificeren met hun werk of met de collega’s. Maar soms zit het tegen en functioneert iemand minder of ronduit niet goed. Dan is actie vereist. We moeten deze collega’s niet alleen hierop aanspreken maar ook helpen om weer in het juiste ritme te komen. De sleutel naar succes kan zeer verschillend zijn. We bespreken in deze sessie de mogelijke benaderingen.