#update

Individuele Coaching is een ontwikkelingsvorm die steeds vaker wordt ingezet door onze klanten.

Coaching kan ingezet worden voor het bijsturen van gedrag (vb. resultaatsgericht en empathisch leidinggeven, coaching vaardigheden, ontwikkelen van assertiviteit, doelgericht en effectief communiceren….), het overwinnen van angst, het beheersen van boosheid…

Nochtans kan coaching ook zeer succesvol ingezet worden voor het ontwikkelen van potentieel (vb. na assessment).

Waar dit vroeger enkel voor de ‘lucky few’ was werken wij tegenwoordig op alle niveaus in een organisatie.

Niet alleen om specifieke vaardigheden aan te leren maar ook om mensen te helpen blokkades op te lossen die goed functioneren in de weg staan. Bijvoorbeeld wanneer ze te kampen hebben met gebrek aan empathie, niet durven moedige beslissingen nemen, niet durven delegeren, niet assertief genoeg zijn of juist te autoritair, snel boos worden,…

Coaching bij PerCo

Coaching is een veel gebruikt begrip dat soms vele ladingen dekt. In sommige bedrijven noemt men elke leidinggevende “coach” ook al vertoont deze leidinggevende geen enkel coachend gedrag. In andere gevallen is coaching vaak niet meer dan een individuele vorm van input geven of trainen.

Voor ons is coaching wel wat meer. Vaak is er echter meer aan de hand indien mensen een bepaald gedrag niet stellen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld een gebrek aan empathie, moedige beslissingen, delegeren… hebben, of juist teveel een storend gedrag stellen zoals autoritair zijn, snel boos worden…

Emoties spelen dan ook vaak een rol, en daarom zijn onze coaches getraind in wetenschappelijk onderbouwde “protocollen”, vaak gebaseerd op modern onderzoek zoals dat gebeurt naar de effecten van cognitieve gedragstherapie. In onze coaching kan het dus best zijn dat we niet alleen werken aan vaardigheden (“hoe zeg ik het”) maar ook aan zaken als emotionele zelfbeheersing en aannemen van gezondere denkpatronen (overtuigingen).

In het coachingaanbod leest u meer over de vormen van coaching en de praktische werkwijze.

In de gevalbeschrijvingen leest u aan de hand van cases welke technieken we gebruiken wanneer enkel de vaardigheid aanleren (hoe zeg je het?) niet volstaat. Hierna vindt u alvast een kort overzicht van de mogelijke inhoud van de coachingsessies:

Mogelijke inhoud van coaching

  • Het ontwikkelen van een stijl van leidinggeven die resultaatsgerichtheid en mensgerichtheid combineert.
  • Het ontwikkelen van (de ermee gepaard gaande) assertieve communicatiestijl (verhogen van zelfvertrouwen, verminderen van autocratische stijl van communiceren, verhogen van de duidelijkheid van de boodschappen…).
  • Theoretisch en praktisch inzicht verschaffen in het motiveren van medewerkers.
  • Omgaan met emotionele weerstand bij veranderingsprocessen.
  • Klankbord krijgen voor het eigen gedrag (in groep, in vergadering, tijdens presentatie…) door middel van observatie, one-to-one rollenspelen….
  • Het ontwikkelen van emotionele intelligentie (zelfinzicht en sociale vaardigheid).
  • Oud (fout) gedrag afleren (zelfregulering) en experimenteren met en aanleren van nieuw gedrag.
  • Het verder bestendigen van nieuw aangeleerde vaardigheden na een training.