Inhoud: Deze vorm van coaching wordt vooral ingezet bij topleidinggevenden. Hét wezenlijke onderscheid met de andere vormen ligt hem vooral in de input. Vaak verwachten mensen op executive niveau namelijk van de coach dat hij zelf expert is in verschillende domeinen en over een degelijke, wetenschappelijke onderbouwde kennis en vaardigheid beschikt. De coach is veeleer een expertcoach die naast een straffe inhoudelijke bagage op de gecoachte terreinen natuurlijk ook over de vaardigheden en methoden van de coaching op emotionele ongemakken blijft beschikken en op gepaste en gewenste momenten hiervan gebruik maakt. Topleidinggevenden wensen vaak directe input van de coach, vooraleer ze verder durven gaan en zichzelf ‘bloot geven’, inclusief hun zwaktes. PerCo heeft een rijke ervaring met Executive Coaching van directeurs, afgevaardigd bestuurders, enz.

Praktisch: Het coachingtraject gaat uit van gemiddeld 6 sessies gespreid over 6 tot 9 maanden. Wij vragen dat de klant zich ertoe engageert dat de coachee het recht heeft op het opnemen van 6 sessies. Indien coach en coachee beslissen dat minder sessies nodig zijn, dan wordt in onderling overleg het coachingtraject vervroegd afgesloten. De klant betaalt dan slechts de opgenomen sessies.

Per sessie wordt gerekend met 4 uren: elke coachingsessie tussen coach en coachee neemt 3 uur in beslag. De coach spendeert gemiddeld nog 1 uur aan het begeleiden op afstand (contact per mail, doorsturen van cursusmateriaal, verwijzing naar naslagwerken enzovoort, nalezen en becommentariëren van huistaken en vragen van de coachee…)

De coachee dient zich te verbinden om tussentijds te werken aan zogenaamde huiswerkopdrachten. De begeleiding over 6 tot 9 maanden kan namelijk slechts succesvol zijn als de coachee een inspanning wil leveren die vele malen de uren van de coaching zelf overschrijdt. 

Indien meerdere mensen uit eenzelfde hiërarchische lijn dienen te worden gecoacht op hetzelfde tijdstip, zal in onderling overleg dit werk over verschillende coaches worden verdeeld.