In hoofdzaak zet PerCo 360° metingen in voor ontwikkelingsdoeleinden. Doordat alle instrumenten wetenschappelijk ontwikkeld zijn, zijn ze bij uitstek geschikt om naast ontwikkeling in te zetten om een medewerker te evalueren of om te gebruiken in het selectieproces. Voor welke doelstelling het instrument ook wordt ingezet, het dient ALTIJD transparant en op voorhand aan de betrokkenen te worden meegedeeld. Naast de ontwikkelingsdoelstelling kan PerCo ook de inzet voor evaluatie mee ondersteunen. PerCo zelf doet geen werving of selectie. Organisaties en personen die één van de instrumenten hiervoor wenst te gebruiken kunnen door PerCo gecertificeerd worden.