• Meet het volledige gedragsrepertoire van leidinggevenden volgens het zelfbeeld, ideaalbeeld en de feedback van anderen. 

  • Geeft concrete aanwijzingen hoe leiders hun effectiviteit verder kunnen verbeteren. 

  • Gebaseerd op hét universeel wetenschappelijke model om interpersoonlijk gedrag in kaart te brengen.

Geschikt voor: hiërarchisch leidinggevenden die een team aansturen

Wat is de CLS360?®

De Circumplex Leadership Scan 360°® (CLS360) is het eerste wetenschappelijk tot stand gekomen instrument dat het volledige gedragsrepertoire meet van leidinggevenden die een team aansturen.

De CLS360® geeft leidinggevenden inzicht in hun huidige leiderschapsstijl en hoe ze ideaal gezien zouden willen leiden. Ook de feedback van hun eigen leidinggevende(n), directe medewerkers, collega’s en andere betrokkenen  wordt bevraagd; en dit geeft hen een duidelijk beeld van hoe anderen hun leiderschapsstijl ervaren.

Op basis van deze feedback kunnen leidinggevenden een persoonlijk ontwikkelingstraject uitstippelen om hun leiderschapsstijl (nog) te verbeteren. 

De CLS360® is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Download hier het productoverzicht    Download hier het voorbeeldrapport 

Download paper: Integrating leadership: The leadership circumplex

Beschrijving van de 8 stijlen

Wat is de kostprijs van de CLS360®?

Een CLS360® feedbackbevraging kost € 270* per deelnemer. De deelnemer vult een zelfbeoordeling en een ideale zelfbeoordeling in en kan tot 25 respondenten uitnodigen om over hem/haar feedback te geven. *Prijzen exclusief persoonlijke debriefing (2-3 uren) en 21% BTW. 

Hoe verloopt de afname van de CLS360®?

De afname verloopt volledig geautomatiseerd via een online testplatform – www.thedevelopmentplatform.com – waarbij de deelnemers uitgebreid advies en instructies krijgen.

De CLS360® bevraging bestaat uit 116 items gevolgd door 3 open vragen. Bij deze open vragen kunnen respondenten hun persoonlijke woordelijke commentaren invullen, deze vormen een extra bron van feedback voor de leidinggevende. Nadien ontvangt de deelnemer een persoonlijk feedback rapport tijdens een 1-op-1 debriefing met een gecertificeerde consultant. Een unieke eigenschap van de CLS360®is dat de individuele feedback van respondenten zichtbaar is in het rapport – weten van wie bepaalde feedback komt, helpt immers om deze beter te begrijpen en er uit te leren. Feedback op naam is echter niet verplicht; respondenten kunnen ook kiezen om anoniem te blijven. Anonimiteit wordt steeds gewaarborgd.  

Wat krijgt de deelnemer en wat krijgt de organisatie?

De deelnemer krijgt een uitgebreid en mooi gedocumenteerd feedback rapport. Het leiderschapscircumplex en de leiderschapsstijlen worden toegelicht om aansluitend over te gaan naar de persoonlijke resultaten. Deze worden weergegeven onder de vorm van grafieken voor zowel de Zelfbeoordeling, de Ideale Zelf als de beoordelingen van alle respondenten. De resultaten van de respondenten worden op individueel niveau en per respondentengroep (gemiddelden) weergegeven. Op elke grafiek wordt een indicatie van de normgroep weergegeven waarmee de deelnemer zijn persoonlijke resultaten kan vergelijken.

Indien een organisatie kiest om de CLS360® zuiver voor persoonlijke ontwikkelingsdoeleinden in te zetten, blijven de persoonlijke resultaten volledig vertrouwelijk tussen de deelnemer en de gecertificeerde consultant. Wanneer de CLS360® deel uitmaakt van een (strategisch) HR-project, krijgt ook de organisatie inzicht in de individuele resultaten. Het spreekt vanzelf dat alle deelnemers in dit geval vóór aanvang een CLS360® bevraging op een transparante en eerlijke manier ingelicht worden via een (op zijn minst schriftelijke) bedrijfscommunicatie (HR of Management Team of…). Het is voor een organisatie vaak heel nuttig om naast feedback op individueel niveau ook feedback op groepsniveau te bekomen. Er kan een groepsrapport opgemaakt worden voor een team, een afdeling of zelfs een hele organisatie. De anonimiteit van deelnemers wordt ook bij groepsrapporten altijd gewaarborgd.

Welke begeleiding wordt er voorzien?

Tijdens een persoonlijke (1-op-1) debriefing doorloopt een gecertificeerde consultant met de deelnemer de belangrijkste aspecten van het CLS360® feedback rapport. De consultant helpt ook bij het in kaart brengen van de actuele werkcontext om zo de feedback beter te plaatsen en nuttiger te maken voor de deelnemer. Ten slotte streeft de consultant ernaar om de eventuele feedback te consolideren tot max 2 à 3 ontwikkelingspunten en tips. Onderzoek toont immers aan dat deze praktijk de kans op een effectieve gedragsverandering verhoogt.

Wie kan de CLS360® afnemen en bespreken?

De CLS360® kan zowel worden afgenomen door een externe consultant of opleidingsbedrijf als door een erkende testafnemer binnen uw bedrijf. Wij adviseren organisaties uitdrukkelijk om de CLS360® ofwel te laten terugkoppelen door een gecertificeerde consultant ofwel door een persoon met een Master-diploma in de psychologie (klinische, experimentele of arbeids- & organisatiepsychologie).

Distributeurschap

PerCo heeft de exclusieve rechten voor de testverdeling van de CLS360® voor België en Nederland. Als distributeur staat PerCo in voor het enerzijds certificeren van professionals in het gebruik van de CLS360® en anderzijds voor de verdeling van het instrument binnen België en Nederland.