Stress, burn-out, welzijn op het werk, werkbaar werk, ... we lezen er alle dagen over en voelen ons allemaal wel eens “gestresseerd”. Maar wat is stress eigenlijk? En wat kunnen we er aan doen?
Onze stress respons was (en is) in de eerste plaats een verdedigingsmechanisme. Een heel nuttig verdedigingsmechanisme dat ons helpt om te gaan met acute stressoren. In tegenstelling met onze verre voorouders hebben wij vandaag echter niet enkel met acute stressoren te maken, maar ook met chronische stressoren. En we slagen er ook perfect in om onze stress-respons te activeren, door gewoon aan stressoren te denken. Een mismatch, die mede aan de oorzaak ligt van stress-klachten en burn-out.

En wat kunnen we daar dan aan doen? Wel ... onze persoonlijkheid speelt een rol, maar daarnaast zijn er ook nog verschillende manieren om om te gaan met stressoren (coping) of verschillende mechanismen die ervoor kunnen zorgen dat we onze energiereserves weer aanvullen (recovery). Een recept dat voor iedereen werkt bestaat jammer genoeg niet, maar concepten als coping en recovery en het ontwerpen van zo goed mogelijke jobs (job design) kunnen er wel voor zorgen dat de kans kleiner wordt dat iemand uit valt na stress of burn-out.