Cognitieve denkfouten zijn een verzamelnaam voor de systematische neigingen van mensen om fouten te maken bij het waarnemen, herinneren, denken en oordelen. We maken deze denkfouten voortdurend, vaak omdat we onbewust vertrouwen op cognitieve heuristieken (vuistregels). Veiligheid op het werk houdt verband met menselijk gedrag en omgevingsfactoren. Wij richten ons hier op het gedrag van mensen en hoe wij soms (vaak) denkfouten maken die tot ongelukken kunnen leiden. Bijvoorbeeld, achter het simpele idee "Het zal mij niet gebeuren" kan het volgende schuilgaan: "verwaarlozing van waarschijnlijkheden", "optimisme bias" of "Dunning-Kruger effect".