U hebt ongetwijfeld al gevlogen met een hoogtechnologisch vliegtuig, rijdt met een comfortabele wagen met GPS, heeft vermoedelijk een gebruiksvriendelijke smartphone of tablet en geniet van een uitstekende gezondheidszorg. We staan er vaak niet bij stil, maar dit zijn allemaal verwezenlijkingen en comfort dankzij wetenschap. Als we wetenschap belangrijk en normaal vinden in ons dagelijks leven, dan is het toch logisch dat we deze ook inzetten voor de omgang met mensen?

Daarom zet PerCo wetenschappelijke bevindingen om naar accurate, praktijkgerichte toepassingen die door deelnemers en klanten aantrekkelijk en toegankelijk worden gevonden. PerCo blijft bovendien nog altijd een van de enige aanbieders met deze unieke combinatie van wetenschappelijkheid en aantrekkelijkheid.

PerCo beschouwt het als haar ethische plicht om accurate inhoud, vragenlijsten en pedagogische methodes te gebruiken. Foute testresultaten, ongefundeerde adviezen en niet-effectieve training en slechte coaching kunnen immers allerlei schade toebrengen aan de medewerkers die u ons toevertrouwt. En dan hebben we het niet eens over de verspilling van bedrijfsmiddelen of overheidsgeld. We geloven er in dat EB-werken ook in ons vakgebied uiteindelijk de norm zal worden.

Dankzij deze morele keuze staat PerCo nu al bekend als

  • een hr-dienstverlener die pionierswerk verrichtte door het als eerste aan te durven om evidence-based te werken, zowel op het vlak van de methodologie (training, coaching) als van de gebrachte inhoud;
  • een erg betrouwbare partner voor klanten;
  • een trainingsbureau dat haar deelnemers als volwassen, denkende mensen beschouwt en niet schools of betuttelend overkomt;
  • een bedrijf dat zijn klanten gedurende tientallen jaren aan zich weet te binden dankzij de degelijke en unieke aanpak;

Naast deze ambitie willen wij een positieve maatschappelijke bijdrage leveren die onze louter economische bestaansreden overstijgt:

  • Wij willen een tastbare bijdrage leveren aan het verbeteren van het welzijn op het werk waarbij een gezonde balans tussen productiviteit en aangenaam werken wordt gevonden;
  • Wij ijveren voor gelijke kansen voor iedereen. Daarom verzetten wij ons tegen elke vorm van stereotypering;
  • Wij streven ernaar dat klanten dezelfde morele keuze maken voor een kwalitatieve en evidence-based hr-aanpak.

Om dit alles te realiseren zijn wij een team van ervaren en degelijk opgeleide consulenten. Met het hele team delen we onze passie voor wetenschap.

 

Onze waarde: Ethisch ondernemen

PerCo houdt zich ver van oneerlijke praktijken. Respect voor privacy, fiscale wetgeving, diversiteit, en tal van andere ethische aspecten zijn voor ons erg belangrijk.

Als klant heeft u recht op eerlijke informatie: we volgen de laatste stand van de wetenschap op. We voeren onmiddellijk bewezen foute methodes of inhoud af en lichten u daarover in. Dit betekent ook dat we altijd onze mening geven en dat we u niet naar de mond praten uit financieel belang. Als u ons opdrachten zou willen geven die onverenigbaar zijn met onze waarden of lijnrecht ingaan tegen wetenschappelijke bevindingen, zullen we u inlichten en uitdagen met onderbouwde standpunten. We respecteren daarbij wel steeds uw eindbeslissing, ook al zullen we de opdracht in dat geval niet aanvaarden. Dus, bij PerCo is de klant wel koning, maar geen keizer of dictator. ☺

We willen transparantie verschaffen over onze bronnen, over de onderbouwing en ook over onze prijsstructuur. Wij vinden het eerlijk dat alle klanten dezelfde prijzen betalen en van dezelfde kortingsstaffel op basis van behaald volume kunnen genieten.

We hebben respect voor de deelnemer en diens mening. Dit betekent echter niet dat we zijn/haar mening niet zullen proberen te beïnvloeden door middel van onderbouwde standpunten of door onze mening er tegenover te stellen.

De gezondheid en de menselijke waardigheid van onze eigen medewerkers en van de werknemers van onze klanten zijn erg belangrijk. Wij verwachten van onze klanten dat ook zij de gezondheid van hun personeel en hun klanten maximaal behartigen. PerCo pleit voor organisaties die het voor mannen en vrouwen mogelijk maken om werk, gezin en vrije tijd op een gezonde manier te combineren.