Waar staan we voor? 

Wij van PerCo zijn Rebels with a cause. We gaan uit van onze eigen kracht. In een hr-markt vol wollige hypes en zweverig buikgevoel zijn we dwarsdenkers die kiezen voor een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde en dus betrouwbare aanpak. In ons non-conformisme zijn we trouw aan de wetenschap, omdat dit enerzijds gewoon werkt en anderzijds de enige ethische optie is. Als PerCo-consulenten willen we met onze klanten een partnerschap uitbouwen maar hen ook uitdagen, tegenspreken als dat nodig is. We walk the talk, durven te denken en varen trouw onze eigen – onderbouwde – koers.

 

Seriously Crazy About Science!

We kiezen resoluut voor een science-based aanpak. Daarmee gaan we een stapje verder dan wie evidence-based werkt, een term die helaas meer en meer uitgehold is. Bij PerCo beschouwen we niet elke bron van informatie als evidence. We verkiezen empirische evidentie die onderbouwd is door een sterke theorie. PerCo zet wetenschappelijke bevindingen om naar accurate, praktijkgerichte toepassingen die deelnemers en klanten aantrekkelijk en toegankelijk vinden. Van arbeider tot CEO, we spreken hun taal.

Wetenschap is belangrijk en normaal in het dagelijks leven. Het is onze enige bron van echt betrouwbare kennis. Dan is het logisch om ook wetenschap in te zetten in de omgang met mensen. PerCo gaat daarbij terug naar de bron: onder andere de evolutionaire biologie en psychologie.

We houden onze kennis continu up-to-date. We worden gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid en de wil om te leren. We durven zowel onze aanpak als onszelf in vraag stellen. Zo behouden én vergroten we onze kennisvoorsprong in de markt.

 

We zijn dan ook Seriously Crazy About Science.

     Seriously … onze verantwoordelijkheden nemen we ernstig

     Crazy … onszelf niet altijd

     About Science … de enige methode die het kaf van het koren kan scheiden

 

A critical friend

Het partnerschap met onze klanten stoelen we op betrokkenheid en effectiviteit. We denken mee, sparren, delen en ontwikkelen kennis. Maar we zijn ook kritisch: we praten onze klanten niet zomaar naar de mond, we vertellen het graag zoals het is. We gaan steeds op zoek naar de meest effectieve oplossing voor de uitdagingen die klanten ons voorschotelen. Respect voor privacy, fiscale wetgeving, diversiteit en tal van andere (ethische) aspecten vormen daarbij onze leidraad. Opdrachten die het welzijn van medewerkers in het gedrang brengen, weigeren we. Zo varen we een standvastige, eerlijke en rechtdoorzee koers.

 

The place to be

Voor de PerCo-consulenten willen we een warm nest zijn, met aandacht voor welzijn, (psychologische) veiligheid, stabiliteit en eigen initiatief. Humor en scherpe kantjes zijn nooit ver weg, maar steeds met respect. We mikken op de bal, niet op de man of vrouw. We willen een hecht team vormen en samen PerCo uitbouwen en uitdragen: eerst de tent en dan de vent (m/v/x).

PerCo-consulenten leren van en met elkaar, didactisch en inhoudelijk, en bouwen mee aan trajecten voor onze klanten. Zij zijn, net als PerCo, Seriously Crazy About Science. PerCo-consulenten zijn warm en stralen vertrouwen uit. Ze hebben de power om klanten te begeleiden, vertrekkende vanuit een behoefte of vraag, naar het eindresultaat. Het zijn gedegen partners voor onze klanten en ze durven dwarsdenken waar nodig. Voor PerCo is de klant koning, maar geen keizer of dictator.

 

Waar gaan we voor?

Bij onze klanten willen we ‘first in mind, first in choice’ zijn, niet omwille van beloftes, maar omwille van daden en resultaten. Dé logische keuze voor wie op zoek is naar een degelijke en resultaatsgerichte partner, die alles wetenschappelijk onderbouwt.

Bij PerCo primeert de inhoud. Die inhoud willen we ook actief uitdragen op de Belgische en Nederlandse markt. Dat we daarmee soms bijdragen aan het maatschappelijk debat, is mooi meegenomen maar zeker geen doel op zich.

Als bedrijf heeft PerCo een duidelijk doel voor ogen: een stabiele structuur uitbouwen met 3 zaakvoerders, 12 à 15 PerCo-consulenten en twee tot drie ondersteunende medewerkers. We willen slimmer werken, niet harder werken. En we willen een goed evenwicht tussen werken en leven garanderen.

Daarom zetten we in op het uittekenen van gestroomlijnde processen, die een middel zijn, geen doel. We omringen ons met experten op vlak van administratie, processen, commerciële aspecten en onze uitstraling.

De PerCo-consulenten krijgen door heldere processen en praktische systemen meer ruimte voor initiatieven, om mee te denken en hun meesterschap continu te vergroten. In een grotere groep kunnen we ook kennis doorgeven aan elkaar. Zo is opvolging gegarandeerd als oudere consulenten beginnen te ‘landen’.

En voor de bestuurders komt er meer tijd vrij om de consulenten en klanten te ondersteunen en te coachen. Zo kunnen ze PerCo verder vormgeven, met een duidelijke en heldere visie voor ogen, zonder zich te verliezen in de waan van de dag.

Ondertekend met volle overgave,

Rebels with a cause