Module werd toegevoegd aan jouw opleidingstraject. Je mag gerust meerdere modules toevoegen.

Klaar? Bekijk het traject dat je hebt samengesteld.

Feedback vragen, geven en ontvangen

Waarom wordt feedback dikwijls niet als "een cadeautje" ervaren?
Hoe kan ik de kansen op een geslaagde feedback zo groot mogelijk maken?
Hoe breng ik feedback op een constructieve manier over en ga ik om met eventuele defensieve reacties?

Effectieve doelstellingen vastleggen

Wat leert de wetenschap ons over het gebruik van doelstellingen?
Wat zijn de criteria voor een goede doelstelling?
Hoe bepaal en bespreek ik op een effectieve wijze de doelstellingen voor mijn team of organisatie?

Veranderingen (bege)leiden

Wat zijn de ingrediënten van een veranderingsproces en hoe pak ik dit aan?
Hoe kondig ik een verandering aan zodat het enthousiasme en vertrouwen opwekt?
Hoe ga ik om met collectieve en individuele weerstand tegen de verandering?

Effectief vergaderen

Hoe structureer ik een effectieve vergadering?
Hoe zorg ik voor een gezonde interactie tijdens vergaderingen?
Hoe zorg ik voor een juiste besluitvorming?

Effectieve doelstellingen vastleggen

Welke doelstellingen werken motiverend?
Wat is een goede doelstelling en bestaat er wel zoiets als goede doelstellingen?
Hoe zorg ik ervoor dat wij in onze organisatie de juiste doelen stellen?

Het changeproces van A tot Z

Wat zijn de ingrediënten voor een veranderingsproces en hoe pak ik dit aan?
Hoe kondig ik een verandering aan zodat deze deze enthousiasme en vertrouwen opwekt?
Wat doe ik als ik weerstand ervaar?

Draagvlak creëren en inspraak organiseren

Hoe zorg ik voor draagvlak?
Hoe neem ik samen met mijn medewerkers een "participatieve" beslissing?
Welke methodes kunnen mij helpen om samen met mijn medewerkers tot participatieve beslissingen te komen?

Vergadervaardigheden

Wanneer is het eigenlijk nodig om een vergadering te beleggen en wie nodig ik uit?
Hoe zorg ik ervoor dat de agenda effectief afgewerkt wordt?
Hoe hou je een groep mensen tijdens een vergadering in het gareel? Vooral wanneer je niet eens hun baas bent!

Leidinggeven in een (continu) productiebedrijf

Wat zijn de uitdagingen aan leidinggeven in een continue productieomgeving?
Hoe kan ik als leidinggevende best omgaan met deze uitdagingen?
Hoe kunnen wij als organisatie het best omgaan met deze uitdagingen?