Module werd toegevoegd aan jouw opleidingstraject. Je mag gerust meerdere modules toevoegen.

Klaar? Bekijk het traject dat je hebt samengesteld.

Thema
Leiderschap
Doelgroepen
Top leidinggevende
Ervaren leidinggevende
Potentiële/beginnende leidinggevende
Experten/Projectleiders
Tijdsduur
2 uur

Werken met strategiekaarten, balanced scorecards, prestatiedoelstellingen, KPI's, enz kunnen ons de valse illusie geven van controleerbaarheid en voorspelbaarheid. Toch is de wetenschap het erover eens dat werken met doelstellingen geen slechte praktijk hoeft te zijn mits we dat intelligenter doen dan enkel over SMART te praten. Hoe werk je in de praktijk nu best met doelstellingen? Welke doelen werken motiverend en welke net niet? We gaan in op het onderscheid tussen leer-, prestatie- en pro-sociale doelstellingen. Met deze module heb je de kennis en vaardigheid om doelstellingen te bepalen die bijdragen aan de verwachtingen van de organisatie maar die ook gedragen worden door de individuele medewerker.

Module opnemen in mijn traject

Vind je deze inhoud interessant? Je kunt de module hierbij toevoegen aan het traject dat je nadien stapsgewijs verder kunt samenstellen.

toevoegen aan mijn traject

Andere interessante modules voor je traject

Inspirerend leiderschap in de praktijk

Wat is inspirerend leiderschap?
In welke situaties is dit de meest effectieve stijl?
Hoe pas ik de inspirerende stijl toe in mijn functie?

Participatief leiderschap in de praktijk

Hoe neem ik samen met mijn medewerkers een "participatieve" beslissing?
Hoe zorg ik voor inspraak en draagvlak?
Welke methodes kunnen mij helpen om samen met mijn medewerkers tot gedragen beslissingen te komen?