Thema
Leiderschap
Veiligheid
Doelgroepen
Ervaren leidinggevende
Potentiële/beginnende leidinggevende
Experten/Projectleiders
Duurtijd
2 dagen
Deelnemers
8-12
Prijs per opleidingsdag
2218,26 euro

Beschrijving: Deze 2-daagse opleiding heeft als doel leidinggevenden bewustmaken van het feit dat ze vanuit hun rol impact hebben op veilig gedrag en hoe ze dit door hun omgang met hun mensen in de praktijk kunnen doen. We vertrekken daarbij vanuit hun eigen overtuigingen en ervaringen waardoor er een actieve discussie ontstaat waarbij iedereen betrokken is. Self-persuasion of self-convincing is een techniek om gedrag of attitudes te veranderen. Deze strategie wordt onder andere door klinisch psychologen en change facilitatoren gebruikt. Een concreet voorbeeld is om deelnemers in een workshop (een beperkt aantal) argumenten tegen een bepaalde stelling te laten geven. Ook indien zij het vooraf met deze (foutieve) stelling eens waren, worden zij door deze techniek door zichzelf overtuigd. In organisationele settings is deze techniek nog niet vaak onderzocht, maar de evidence uit andere onderzoeksdomeinen (oa klinische psychologie) tonen aan dat er "converging evidence" is dat deze techniek werkt. Bijvoorbeeld om mensen te overtuigen van gezondere levensgewoontes (e.g. Baldwin et al. 2013). Meer informatie over self-persuasion en de theoretische en empirische ondersteuning kan je terug vinden in Deel V, hoofdstuk 12 van "A Skeptic's HR dictionary" (Vermeren, 2019). Dit moet voorkomen dat het een theoretische luistersessie wordt. We laten deelnemers inzien wat het betekent om eigenaarschap te tonen omtrent het thema veiligheid en wat de risico’s zijn van het afschuiven van verantwoordelijkheid naar andere niveaus in de organisatie. Hoe kunnen ze hun eigen mensen aanspreken op veiligheid, waarom lukt dit soms zo moeilijk én hoe gebruiken ze beter hun eigen inzichten en ervaringen om de veiligheid op het werk te verhogen. In de namiddag gaan deelnemers aan de slag met praktijksimulaties die ondersteund worden door een acteur. Hierbij hebben we niet enkel aandacht voor de ‘softere’ coachingsgesprekken maar evenzeer voor de wat stevigere technieken die nodig zijn in acute situaties!  We ronden af met een concreet actieplan omdat de stap naar toepassing in de praktijk de grootste uitdaging zal zijn.

Doelgroep: Leidinggevenden die

  • de veiligheid van medewerkers als hoogste prioriteit zien;
  • bereid zijn te reflecteren op het huidige veiligheidsgedrag;
  • willen experimenteren met verschillende (misschien nieuwe) stijlen om mensen op onveilig gedrag aan te spreken;

Inhoud:

  • Inzicht in de impact van het beleid, van de infrastructuur en procedures en van het menselijk gedrag op veiligheid;
  • Bewustzijn van de impact op veiligheid door consequent leiderschap toe te passen;
  • Weten wat de oorzaken kunnen zijn van onveilig werken en welke verschillende stijlen/manieren er zijn om mensen aan te spreken op veiligheid;
  • Kunnen oefenen met de verschillende stijlen op verschillende karakters;
  • Bereidheid om zaken toe te passen in de praktijk en durven breken met de aanpak uit het verleden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Geef hier je contactgegevens in en je ontvangt snel en vrijblijvend een offerte voor dit traject.

offerte aanvragen