De regering en de ERMG werkgroep vraagt iedereen de nodige burgerzin en leiderschap op te brengen om de economie niet nog meer te schaden. Zij roepen op om zo lang mogelijk te blijven werken, hetzij digitaal, hetzij mits inachtname van de regels voor social distancing. Ook wij willen hier graag gevolg aan geven.

 

 

 

We hebben vanuit PerCo bekeken welke programma’s zich ertoe lenen om er een kwalitatieve, interactieve online variant van te maken. Concreet betekent dit dat we in de komende periode sommige van onze diensten digitaal aanbieden.

Volgende opleidingen  (zogenaamde ‘open trainingen’) zullen allemaal digitaal doorgaan. Klik op de opleiding voor meer informatie. 

Afgelopen weken hebben we hard gewerkt om een nieuw programma inhoudelijk vorm te geven: 

Tijdens deze online interactieve workshop krijgt je concrete handvaten om je persoonlijke effectiviteit te vergroten tijdens het leiding geven en communiceren op afstand.