Je kunt bij PerCo inschrijven voor twee certificeringsprogramma's:

  1. Certificatie CLS360/CBS360: (5-daagse programma)
  2. Certificatie HPS360: (3,5-daagse programma)

Doelstelling: Het zijn twee verschillende programma's die telkens dezelfde doelstelling hebben; de CLS360/CBS360 ofwel de HPS360 grondig begrijpen, interpreteren en kunnen debriefen. De certificeringsprogramma's bestaan uit intensieve opleidingsmodules gericht op kennisoverdracht, een interactief gedeelte waarbij hoofdzakelijk gewerkt wordt met praktijksituaties en een demonstratiemoment waarop iedere deelnemer zijn/haar bekwaamheid toont in het interpreteren en terugkoppelen van een CLS360/CBS360 of een HPS360 rapport. Het certificaat dat je ontvangt naar aanleiding van dit programma bewijst je bekwaamheid met het betreffende instrument en kun je enkel ontvangen indien je het volledige programma succesvol doorloopt.

Download certificatiefolder CLS360 CBS360    Download certificatiefolder  HPS360
 

Certificatie is verplicht. Het is belangrijk dat wij als distributeur de regels van zorgvuldigheid in acht nemen en ervoor zorgen dat mensen die de vragenlijst gebruiken op de hoogte zijn van een aantal elementaire zaken en standaards inzake debriefing. Wie krijgt het certificaat? Enkel wie een certificatieopleiding volgde mag zich persoonlijk een officiële testafnemer noemen. Iedereen die de CLS360/CBS360 of HPS360 wil afnemen dient een contract, met onder andere de nieuwe Privacybepalingen, en de erbij horende Gedragscode te ondertekenen. De Gedragscode beschrijft de professionele en ethische praktijken die wij als uitgever verwachten van professionals die de vragenlijsten wensen te gebruiken bij afname en bespreking van de resultaten. Wij kunnen een inschrijving weigeren wanneer wij oordelen dat de persoonlijke doelstellingen van de deelnemer of de doelstellingen van de inschrijvende organisatie niet in overeenstemming zijn met de waarden van PerCo.