Sieg Vandenberghe

“De hr-wereld is doorspekt van pseudo-wetenschappelijke modellen die aanslaan omdat ze tegemoetkomen aan een menselijke behoefte: onze complexe wereld begrijpelijk maken. Maar science-based is de enige verantwoorde keuze.”
 

Zijn studies klinische psychologie en gedragstherapie aan de KULeuven brachten hem aanvankelijk bij het Instituut voor Stress en Werk. Daar opereerde Sieg op het grensgebied tussen klinische psychologie en arbeids- en organisatiepsychologie. Door zijn veelvuldige contacten met hr-managers begon zijn interesse in dat vakgebied te groeien, waarop hij een postgraduaat hr-management volgde en aan de slag ging bij Volvo Trucks in Gent. Hij werkte er zeven jaar in diverse hr-functies en werd daarna lijnverantwoordelijke voor een productiezone.

Tijdens zijn carrière bij Volvo maakte Sieg kennis met PerCo, die al vele jaren partner waren van Volvo België. Sinds 2021 geeft hij voor PerCo opleidingen rond leiderschap, communicatie, welzijn en veiligheid. Verder legt hij zich graag toe op het bevorderen van de groepsdynamiek binnen werkteams en het aanpakken van conflicten.

 

Seriously crazy

Sieg combineert zijn academische bagage rond menselijk en intermenselijk gedrag met zijn ervaring in het veld, en overgiet dat alles met een scheut humor. “Wat ik onder meer graag doe, is binnen conflictsituaties als extern bemiddelaar blokkades opheffen en proberen mensen opnieuw tot samenwerking te brengen. Omdat conflictsituaties binnen teams heel gevoelig liggen en er vaak sprake is van achterdocht, moet je goed communiceren om het vertrouwen te krijgen van alle betrokkenen. Hier passen we zelf toe wat we anderen in onze trainingen aanleren. Heel boeiend, vind ik!”

“Ik vind het fantastisch als mensen na een training vertellen over hun ervaring met de aangeleerde technieken. Vaak zijn dat succesverhalen, maar soms gaat het over iets dat niet lukte. Dan kunnen we samen analyseren waar het mis ging en hoe het anders kan. Het is belangrijk dat je durft experimenteren om je gedragsrepertoire uit te breiden.” 

About science

Hoewel Sieg helemaal doordrongen is van de wetenschappelijke aanpak, helpt zijn verleden als hr-manager om te begrijpen waar het vaak misloopt. “Toen ik bij Volvo werkte, merkte ik zelf hoe moeilijk het soms is om het kaf van het koren te scheiden. Sommige methodieken die de test van de wetenschap niet doorstaan, pretenderen dat ze dat wel doen. Als je heel sterk in het operationele zit en je moet bij manier van spreken een fabriek draaiende houden, is het niet eenvoudig om dat na te gaan.”

“Mensen houden soms ook gewoon vast aan modellen die ze gewend zijn. Veranderen vergt moed en inspanning. Science-based is de enige verantwoorde keuze. De hr-wereld is doorspekt van pseudo-wetenschappelijke modellen die aanslaan omdat ze tegemoetkomen aan een menselijke behoefte: onze complexe wereld begrijpelijk maken, alles mooi opdelen in categorieën. Deze modellen vereenvoudigen de realiteit echter te veel. Je kan persoonlijkheden niet opdelen in vier kleurtjes.”

“Wetenschap daagt me uit, het is een eeuwige zoektocht naar inzicht over hoe dingen in elkaar zitten. Die ontdekkingsreis heeft me van jongs af aan geboeid en het is de reden dat ik psychologie ben gaan studeren. Het is een eindeloze reis, waarin ik toch zover mogelijk wil geraken. Bij PerCo blijven we ook onszelf voortdurend uitdagen.”

 

Uitsmijters

Waar haal je inspiratie?

“There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.”

Waar besteed je buiten het werk de meeste tijd aan?

“Ik spendeer het liefst tijd aan mijn twee schatten van dochters, mijn gezin, familie en de vrienden van ‘de compagnie’. Daarmee is mijn agenda al goed gevuld. Daarnaast heb ik altijd van het verenigingsleven gehouden. Vandaag ben ik nog actief in het oudercomité van de school van Jolice en Celeste. Als er ergens een gaatje overblijft, spring ik graag op mijn koersfiets.”

Wat wou je als kind worden?

“Eerst profvoetballer, later psycholoog of neurochirurg.”

Wie is je idool?

“Als kind keek ik enorm op naar Michel Preud’homme. Tot mijn dertigste speelde ik zelf voetbal.”

Heb je een specifiek ritueel?

“Ik ben nogal vergeetachtig, dus overloop ik voor ik naar een klant vertrek een checklist om er zeker van te zijn dat ik alles bij heb.”

Wat is er bijzonder of grappig aan jou? 

“Een leerkracht in het middelbaar had het ooit over het belang van sociale vaardigheden. Hij zei dat ik het op dat moment nog niet besefte, maar dat opgroeien tussen drie broers en een zus en moeten ‘vechten’ om wie de afstandsbediening van de tv krijgt, mij ooit nog van pas zou komen. Hij kreeg gelijk!”

“Ik ben dj op de jaarlijkse kidsfuif van de school van mijn dochters. Naast mijn wetenschappelijke missie, heb ik ook een roeping om de lokale jeugd de polonaise aan te leren en hen kennis te laten maken met klassiekers als de Marie-Louise en de Macarena.”  

Hoe ervaar jij werken bij PerCo?

“Ik ben er oprecht van overtuigd dat PerCo de werkbeleving en het algemeen geluk van mensen kan verbeteren. Het maakt me trots om deel uit te maken van een team van professionals die goed zijn in wat ze doen en gedreven worden door waarden als integriteit, passie en zorgzaamheid. PerCo bezit een grote brok idealisme en tegelijkertijd een eerlijke nuchterheid. We moeten durven dromen van een ideale wereld, zonder het bij dromen te laten.”

“Ik kijk altijd heel erg uit naar de maandelijkse PerCo-meetings, omdat we daar de tijd en ruimte maken om de nieuwste wetenschappelijke inzichten te bespreken. Dan lezen we bijvoorbeeld allemaal een bepaald artikel, om in de meeting te debatteren over de conclusies die we hieruit moeten trekken voor onze opleidingen, of nodigen we een gastprof uit. Ooit klopte er plots een militair in uniform aan tijdens het PerCo-overleg. Samen met enkele collega’s getuigde hij over hoe ze het leiderschapscircumplex toepassen binnen het Nederlands Ministerie van Defensie. Indrukwekkend dat zo’n grote organisatie, waar leiderschap prominent aanwezig is, voor dit model kiest. Ze gaan er ook heel praktisch mee aan de slag in hun opleidingen.”

Taal
Engels
Nederlands