“Doordat we inzichten uit verschillende takken van de wetenschap combineren, blijft ons verhaal overeind in alle mogelijke settings. Vaardigheden zoals omgaan met emoties zijn zo fundamenteel dat ik niet begrijp waarom we ze niet op de basisschool aanleren.”
 

Anne-Linn bouwde al op jonge leeftijd aan een carrière als opleidingsadviseur in de techniek, waarbij ze onderzocht hoe mensen technische skills aanleren. Ondertussen studeerde ze bedrijfskunde. Ze stelde vast dat projecten vaak niet van de grond komen omdat ze getrokken worden door intelligente, bekwame mensen die worstelen met communicatie en tegen de limieten van hun persoonlijkheid aanlopen. Om die menselijke kant van gedrag te doorgronden, ging ze psychologie studeren.

Toen Anne-Linn haar master organisatiepsychologie behaalde, was ze 28 en had ze twee diploma’s en tien jaar werkervaring op zak. Tijdens haar stage bij een gerenommeerd adviesbureau zag ze dingen die niet strookten met wat ze op de universiteit leerde. Ze ging aan de slag als freelancer voor verschillende bureaus, maar maakte kritische kanttekeningen bij de modellen die ze tegenkwam. Haar zoektocht naar antwoorden leidde telkens weer naar boeken en artikelen van Patrick Vermeren. Sinds 2017 bouwde ze bij PerCo een expertise op in leiderschap, assertiviteit, integriteit en communicatie.

 

Seriously crazy

Anne-Linn is een goede analysator met een groot inlevingsvermogen. Ze maakt de theorie praktisch uitvoerbaar, vertaald naar de specifieke context van de klant. “Dit maakt dat klanten meteen aan de slag kunnen. Doordat ik me goed kan inleven, voelen ze zich gehoord en begrepen. Soms gaat het om uitdagende contexten, zoals Defensie. Daar is het woord leiderschap zeer beladen. Tijdens buitenlandse missies in heftige gebieden, ervaar je daar menselijk gedrag in al haar extremiteiten. Of arbeiders in de zware industrie, die op een pittigere manier met elkaar communiceren dan bedienden of managers. Ik zoek eerst aansluiting bij hun belevingswereld, vooraleer ik de leiding neem.”

“Vanuit de biologie en psychologie geef ik een breder kader aan gedrag. Vervolgens leren we samen de passende vaardigheden aan en bespreken we hoe je die kan inzetten. De wetenschappelijke modellen die we gebruiken, lijken op het eerste gezicht wat ingewikkeld, maar dat valt best mee. Je bent uiteindelijk een mens, en je weet veel zaken al. Dat er meer dan vier variaties van mensen zijn, om maar iets te noemen.”

 

About science

Tijdens haar werk als freelance adviseur, ontwikkelde Anne-Linn een afkeer van onzin, die ze maar al te vaak met een grote stelligheid verkondigd zag worden. “Zonder wetenschap kan je mensen niets vertellen over hun gedrag of psyche. Uniek is dat de kern van wat we bij PerCo doen, verder gaat dan een paar onderzoekjes. We zijn super kritisch op wat goede wetenschap eigenlijk is. We werken daarbij volgens het principe trust but verify. Daarbij denken we als groep na over nieuwe inzichten: hoe staat dit in verhouding tot onze (evolutionaire) biologie en psychologie. Klopt het wel? En zo ja, wat kunnen we er dan mee en in welke context? Doordat we inzichten uit verschillende takken van de wetenschap combineren, blijft ons verhaal overeind in alle mogelijke settings. Vaardigheden zoals omgaan met emoties zijn zo fundamenteel dat ik niet begrijp waarom we ze niet op de basisschool aanleren.”

“Het is boeiend dat wetenschap nooit stilstaat, dat er altijd weer een kans is dat er nieuwe inzichten komen. Het gaat snel en tegelijkertijd langzaam, want het gebeurt niet vaak dat de meer fundamentele theorie toch anders in elkaar blijkt te zitten. Als dat wel gebeurt, is het extra interessant! In het goed begrijpen van de theorie en empirische studies en het vertalen daarvan naar praktische interventies is zoveel uitdaging te vinden. Al die verschillende abstractieniveaus, van mètastudie tot toepassing op de werkvloer... Je bent nooit uitgeleerd!”

 

Uitsmijters

Waar haal je inspiratie?

“Ik word geïnspireerd door mensen die iets met toewijding, zorg en aandacht doen. Die ergens voor gaan en tegelijkertijd een zekere zachtmoedigheid bezitten of uitstralen. Dat vind ik absoluut bij PerCo. We gaan er allemaal voor, maar we zijn geen carrièretijgers.”

Waar besteed je buiten het werk de meeste tijd aan?

“Mijn gezin en muziek. Ik ben zangeres. Vroeger trad ik op met coverbandjes, waarbij ik elke tent van elk dorpsfeest in Nederland wel heb gezien. Nadien heb ik me op mijn eigen muziek gestort, een elektropopband, waarin ik mijn creativiteit kwijt kan.”  

Wat wou je als kind worden?

“Bakker, juf, muzikant, schrijver, architect. Ik vond alles interessant.” 

Wie is je idool?

“Ik heb nooit een idool gehad. Er zijn wel bands die ik een tijdje volg, maar dan gaat het weer vervelen. Dat geldt ook voor wetenschappers: als ik een paar boeken van een bepaalde auteur uit heb, ga ik op zoek naar iets anders. Ik vind het leuk om verbanden te leggen, de lange lijnen te zoeken, en me niet te beperken tot één techniek of persoon.

Heb je een specifiek ritueel?

“Ik heb geen vaste structuren, en fix het gewoon in het moment. Niet dat ik freewheel, maar dezelfde cursus zal er in elke context toch anders uitzien. Soms moet je even een zijweggetje in voor je weer rechtdoor kan.”

Wat is er bijzonder of grappig aan jou?  

“Ik ben een soort kameleon die zich goed kan aanpassen aan verschillende niveaus en omgevingen. Ik ben heel perfectionistisch. Dat uit zich niet in heel punctueel zijn, maar in het zo goed mogelijk willen doen, wat wel voor zenuwen zorgt.”

Hoe ervaar jij werken bij PerCo?

“PerCo denkt kritisch vanuit een zeer breed en evolutionair perspectief, en weet dit praktisch te vertalen. Dat maakt mij trots. Deze werkwijze biedt ons een schat aan kennis die uniek is binnen de markt, en die we gebruiken om anderen te helpen. Als iemand iets zegt dat niet klopt, krijgt die het meteen te horen. De feedbacklijnen zijn kort, en zeker niet typisch Vlaams. Dat vind ik heel fijn.”

“PerCo kiest de moeilijke weg. Je kan daar als consulent niet meer van terugkomen. Eens je al die kennis en kunde hebt meegekregen, wil je niet meer op een andere manier werken. We zijn ook echt een team. Al woon ik het verste weg en vind ik het daardoor soms moeilijk om dat teamgevoel vast te houden.”  

 

 

Taal
Nederlands