Alex Delft PerCo

“Wetenschap ontspringt vanuit onze wildste dromen. We wilden zwemmen als vissen en vliegen als vogels, wat leidde tot geweldige kennis en technologie.”

Alex Delft kan bogen op een master sociale psychologie en een opleiding in bedrijfscommunicatie. Daarnaast heeft hij ook vijftien jaar ervaring in het organiseren van culturele evenementen en het faciliteren van autonome teams en collaboratieve samenwerkingen.

Via zijn schoonvader, PerCo-consulent Jonathan Fox, volgde hij PerCo al jaren van aan de zijlijn. Tijdens menig familiefeest praatten ze urenlang over thema’s als psychologie en sociale dynamiek. Na een geslaagde proef en een intense inwerkperiode, ging Alex begin 2023 aan de slag als PerCo-trainer. Alex is zeer analytisch ingesteld, en zoekt graag naar oplossingen voor problemen. Hij combineert zijn wetenschappelijke kennis met sterke sociale vaardigheden, die zijn gelinkt aan zijn empathie, vermogen tot luisteren en fascinatie voor communicatie.

Seriously crazy

Dankzij zijn studies en vorige werkervaringen, verwierf Alex heel wat skills die hem nu nog dagelijks van pas komen, zoals conflictmanagement, groepsdynamiek en communicatie. “In mijn trainingen zoek ik de balans tussen theorie geven en de deelnemers activeren door vragen te stellen. Ik schipper dus tussen inspirerend, coachend en participatief leiderschap. Dat is het interpersoonlijk circumplex in de praktijk! Sommigen zien het interpersoonlijk circumplex als limitatief en dicterend. Kijk je er met een open blik naar, dan zie je hoe het een geweldige tool is die het volledige repertoire van menselijke gedragingen beschrijft. Hierbij zijn heel wat combinaties en gradaties mogelijk.”

“Volwassenen leren anders dan kinderen. Ervaringen uit het verleden bepalen mee hoe ze de inhoud interpreteren. De kunst is om te vertrekken vanuit de realiteit van de deelnemers, maar daar ook iets nieuws aan toe te voegen. Als trainer kan je werken met de groepsdynamiek, maar ook met het individuele niveau. Bij aanvang van een opleiding laat ik deelnemers hun persoonlijke doelstellingen formuleren. Die maak ik zichtbaar in de opleidingsruimte, zodat we ernaar terug kunnen grijpen. Omdat ik een heel visuele geest heb, werk ik veel met metaforen en visuals. Ik hou er ook van om mijn handen te gebruiken en teken vaak op een flipchart wanneer ik een theorie uiteenzet. Beelden zijn een universele taal, een krachtige tool. Net zoals humor!”

About science

Alex combineert zijn fascinatie voor wetenschap met een artistieke geest. “Ik hou van het wetenschappelijke, van harde bewijzen. Van daaruit sla ik de brug naar creativiteit, associatie en intuïtie. Instinct is iets biologisch, waarop je vertrouwt in onbekende situaties. Intuïtie is het resultaat van alle ervaringen die je opbouwde, en heeft dus een empirisch aspect. Het kan bijvoorbeeld helpen om de juiste trainingstechnieken te kiezen voor een specifieke groep. Ik hou ervan hoe wetenschap verenigbaar is met de menselijke fantasie. Wetenschap ontspringt vanuit onze wildste dromen. We wilden zwemmen als vissen en vliegen als vogels, wat leidde tot geweldige kennis en technologie.”

“Tijdens mijn master verdiepte ik me in de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Het is boeiend hoe je gedrag beïnvloed wordt door de groepen waarvan je deel uitmaakt. Je voelt de nood om erbij te horen, maar tegelijkertijd wil je uniek zijn. We baseren onze persoonlijke en sociale identiteit op waarden, principes en onze eigen waarheden over de samenleving en de wereld. Voor mij vormt wetenschap het kompas in deze eeuwige zoektocht. Soms bevestigt wetenschap onze overtuigingen, soms gaat het regelrecht in tegen onze veronderstelde waarheden. De waarheid ligt niet zomaar voor het oprapen. We moeten ze zoeken en vragen stellen.” 

 

Uitsmijters

Waar haal je inspiratie?

“Inspiratie komt op momenten dat ik niet te veel nadenk, zoals buiten in de natuur. Ook literatuur en grafische kunst inspireren me. Ik heb veel uiteenlopende sociale relaties en een ruime interessesfeer. Ik hou van dat paradoxale en pluralistische.”

Waar besteed je buiten het werk de meeste tijd aan?

“Aan mijn gezin. Daarnaast probeer ik tijd te maken om te lezen, tekenen, reizen, naar muziek te luisteren en het gezellig te maken met vrienden. Verder doe ik aan hardlopen, padel en tennis. Vroeger trok ik veel rond met mijn rugzak en schreef dan over mijn observaties onderweg.”

Wat wou je als kind worden?

“Ik ging op in mijn tekeningen en in mijn Kuifje-stripboeken. Opgroeien was zo’n langzaam en abstract proces, dat ik me niet kon voorstellen wie ik als volwassene zou zijn.”

Wie is je idool?

“Iedereen die me kent, weet dat ik de Franse schrijver-avonturier Sylvain Tesson enorm bewonder, als schrijver en als mens. Ik ben enorm geboeid door schrijvers die niet oordelen over goed of fout, maar als een camera observeren wat er rond hen en in henzelf gebeurt.”

Heb je een specifiek ritueel?

“Mijn dag kan niet starten zonder mijn cappuccino met havermelk. De beste dagen zijn diegene die ik al lezend kan beginnen, al is het maar een paar bladzijden.”

Wat is er bijzonder of grappig aan jou? 

“Ik maak theatrale events van mijn verjaardagen. Dan nemen we bijvoorbeeld de trein met een groep vrienden, zonder dat zij weten waar we naartoe gaan, en organiseer ik onderweg een muziekquiz. Ik breng daarbij graag groepen mensen samen die elkaar nog niet kennen.”

Hoe ervaar jij werken bij PerCo?

“PerCo geeft een sterk kader: goede inhoud gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Mijn collega’s zijn sympathiek en jong van geest. We hebben veel autonomie. Werken bij PerCo is intellectueel heel stimulerend. Wat we aan deelnemers leren, geeft zin en betekenis aan zaken die ze misschien wel al aanvoelden, maar nooit echt tot uiting brachten. Dat is ongelooflijk sterk.”

 

Taal
Frans