Het zit net zoals bij onze genetische neven de chimpansees, in ons DNA om niet alleen sociaal te zijn, maar om aan coalitiedenken te doen. Mochten chimpansees voetbal spelen, ze zouden ook hooliganisme kennen. Jammer genoeg leidt coalitiedenken soms ook tot verbaal of zelfs fysiek geweld.

Maar ons wij >< zij denken leidt ook in organisaties tot een spanningsveld tussen de noodzaak om ‘een hecht team’ te creëren en het risico dat kritiek wordt geleverd op andere teams en ja, zelfs dat sabotage volgt. De afdeling verkoop en de afdeling logistiek hebben elkaar nodig, maar je zou dit niet altijd merken. Ook tussen de ochtend ploeg en de namiddagploeg kunnen er spanningen heersen die zich uiten in klachten over ‘de andere ploeg’ tegenover de eigen leidinggevende. Uiteraard is er ook steeds het spanningsveld tussen werkgever en vakbonden, leidinggevenden versus uitvoerenden enzovoort.

Het wij >< zij denken in organisaties neemt dus vele vormen aan, maar het probleem blijft in de meeste boeken over leiderschap of Human Resources onderbelicht. Het is een beetje de olifant in de kamer: eigenlijk weten we wel dat hij er is, maar we doen er weinig aan. En de vraag is: bestaan er wel afdoende en duurzame remedies?

Op 13 juni bespreken we met jullie uitgebreid het resultaat van onze literatuurstudie over dit onderwerp.

 

Waar gaat MeetPerCo over?

MeetPerCo is een reeks gratis sessies waarin wij kennis delen met onze klanten en contacten over pertinente thema’s op het vlak van HR, opleidingen, organisatieontwikkeling en communicatie.

Deze keer is het thema ‘De stand van de wetenschap inzake onze coalitie instincten’ (de term die wij prefereren) waarbij het zowel over de oorzaken, verschijningsvormen als remediërende interventies gaat.

Inhoudelijk komen volgende zaken aan bod:

 • Onder welke termen kennen wetenschappers dit fenomeen van wij >< zij denken (coalitional instincts, Social Identity Theory (SIT), ingroup versus outgroup, tribalisme, parochialisme, otherisation enz.)
 • Waarom denken we in termen van wij versus zij?
 • Hoe rijmt dat met ons evolutionair verleden van samenwerking? (natural selection, kin selection, inclusive fitness, reciprocal altruism, evolutionary stable strategies, game theory, coalitional instincts).
 • De keerzijde van ‘sociale groepen’. Competitie tussen groepen: ingroup favoritism (& ’myside bias) >< outgroup derogation.
 • Het hellend vlak of neerwaartse spiraal van plezier naar agressie.
 • Drie paden naar de vorming van een ingroup identiteit. Hoe hou je een sterke teamidentiteit gezond? Do’s en don’ts.
 • De keuzepyramide: Hoe kan dit leiden tot polarisatie (bijvoorbeeld tussen werkgevers en vakbonden)?
 • De ongelooflijke lijst met fenomenen gelinkt aan onze coalitie instincten: groupthink*, zelfcensuur*, roddelen* (we bespreken de functies!), pestgedrag, uiteenvallen in fracties & informele leiders*, essentialistisch denken*, racisme*, het lot van klokkenluiders*, identiteitspolitiek, doop- en ontgroeningsrituelen, proactieve agressie, de problemen van sekteleden enz. (* = wordt dieper op ingegaan)
 • Welke interventies werken en hoe groot is het effect van deze interventies? (Ondermeer Contact Theory wordt besproken).

 

Voor wie is deze sessie bedoeld?

 • Opleidingsverantwoordelijken
 • Communicatieverantwoordelijken en woordvoerders
 • C-level leidinggevenden, waaronder zeker personeelsdirecteurs en CEO’s
 • Andere leidinggevenden die worstelen met de problematiek

 

Wie geeft deze sessie?

Deze sessie wordt gegeven door oud-gediende en auteur van verschillende boeken, Patrick Vermeren. Patrick wordt intern onze encyclopediast genoemd. Hij combineert namelijk een haast encyclopedische kennis met een ongebreidelde passie voor het trainersvak en psychologie.  In deze sessie deelt hij zijn inzichten uit literatuuronderzoek en praktijkervaring als leidinggevende, trainer en coach. Patrick is bezig aan zijn laatste full-time jaar bij PerCo en hij deelt graag met jullie zijn laatste literatuurstudie-project.
 

Praktisch

 • Wat? Gratis inspiratiesessie over de 'pest' van het wij< >zij denken in organisaties
 • Waar? Van der Valk Hotel Beveren
 • Wanneer? Donderdag 13 juni 2024 van 12u30 tot 16u15 met aansluitend een netwerkreceptie


Programma

 • 12u30:      Verwelkoming
 • 13u00:      Deel 1: Situering van onze coalitieinstincten
 • 14u30:      pauze
 • 14u45:      Deel 2: Uitdieping van bepaalde fenomenen met *
 • 15u15:      Deel 3: Stand van de wetenschap over het effect van bepaalde interventies
 • 16u15:      Afronding en netwerkreceptie

Bekijk de foto's genomen tijdens dit event