Sfeerverslag MeetPerCo 10 juni

Op onze MeetPerCo van 10 juni verwelkomden we een boeiende gastspreker die de aanwezigen inspireerde met zijn inzichten en ervaringen. We konden luisteren naar Jo van Roye, hr-manager Leadership & Culture bij Audi Brussels. Hij vertelde over de veranderingen binnen de leiderschapscultuur en hoe de leiderschapsinstrumenten van PerCo daarbij een onmisbare steun bleken. Op enkele jaren tijd vond er een evolutie plaats van een angstcultuur naar ondernemerschap en passie voor het merk Audi.

Een zeer inspirerende bijeenkomst. De getuigenis van Jo was zeer authentiek en leerrijk. Ik heb geen suggesties voor betering, want het was top!

Joris Stevens, Argenta

Al sinds 2018 rolt in Brussel de Audi e-tron, de eerste volledig elektrisch aangedreven SUV van Audi, van de band. Audi Brussels telt ongeveer 2.900 werknemers, samen goed voor 27 nationaliteiten. Wat hen bindt is de passie om leidende experten te zijn in premium elektromobiliteit. Vanuit hun bedrijfsvisie doen ze dit door in te zetten op mensen, innovatie en resultaten. Dat vraagt om een sterke leiderschapscultuur.

Wind of change

Slechts 13% van de organisaties gelooft dat ze hun leiders kwalitatief goed hebben opgeleid.

Schwartz et al., 2014

De overname van Volkswagen door Audi in 2007 bracht een industrieel-technologische transformatie met zich mee. In het licht van impactvolle veranderingen binnen het Volkswagen-concern, stelde de hr-afdeling in 2019 een team samen dat specifiek werkt aan de leiderschapscultuur bij Audi Brussels. Toen dit team de directie overtuigde om een nieuw leiderschapsprogramma te bouwen, vroeg de directie om in te zetten op sterk leiderschap, waarbij interpersoonlijke skills gefocust moeten zijn op zowel het neerzetten van sterke resultaten met het team als op aandacht voor het individu en het welzijn van de mensen. Zo geschiedde.

 

Ich bin wie du

Jo Van Roye ging op zoek naar een externe partner om de leiderschapscultuur te veranderen. Zijn oog viel op PerCo. Dat PerCo evidence-based werkt, was voor Jo een doorslaggevende factor, aangezien het Audipersoneel vooral bestaat uit bouwers en ingenieurs, die vertrouwen op cijfers, statistieken en observeerbare gedragingen. Om geloofwaardigheid en draagvlak te creëren bij de directie en het management, was er nood aan degelijke instrumenten, iets waar ook PerCo veel belang aan hecht.

De inspirerende en hoopgevende presentatie hielp om geloofwaardigheid op te bouwen bij de deelnemers. Het B/SF-team had vanuit de Audi-organisatie al duidelijke bouwstenen meegekregen. Samen met de consulenten van PerCo zijn die bouwstenen op elk niveau in de organisatie vertaald naar concreet leiderschapsgedrag. Dit vormde de basis voor het nieuwe programma, aangevuld met een 360° feedbackinstrument om de resultaten te kunnen meten.

99 Luftballons

Om de transformatie van de leiderschapscultuur te doen slagen, koppelden Jo van Roye en zijn team de verschillende instrumenten en interventies aan elkaar tot een alomvattende, geïntegreerde aanpak. Enkele gebruikte instrumenten zijn:

  • Het Circumplex Leadership Scan 360° (CLS360): een tool die PerCo inzet om leiderschapsstijlen te meten op individueel niveau en om groepsrapporten te maken om de totale leiderschapscultuur in kaart te brengen. Dit werd uitgerold naar alle leidinggevenden: board, directie, managers, coördinatoren en teamleaders. Het doel van deze 360° feedbackmeting is om jezelf beter te leren kennen, waarbij je je zelfbeeld vergelijkt met de perceptie die anderen van je hebben, inzicht te vergaren in wat je meer of net minder effectief maakt als leider en te kijken welke ontwikkelingskansen je momenteel nog laat liggen.
  • Audi integreerde de PerCo-Leiderschapstraining Lacerenza en collega's (2017) demonstreerden in een meta-analyse van 335 studies met in totaal 26.573 leiders dat leiderschap training effectief werkt. In deze studie vond men toegenomen leergedrag, leiderschapsgedragingen, job prestaties en positieve uitkomsten bij de medewerkers. Verder werden ook positieve effecten voor de organisatie gevonden zoals hogere omzet en winst en lager absenteïsme. Bron: Lacerenza, C.N., Reynes, D.L., Marlow, S.L., Joseph, D.L., & Salas, E. (2017). Leadership training design, delivery, and implementation: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 102(12), 1686-1718. Op zoek naar extra informatie? Bron: Lacerenza, C.N., Reynes, D.L., Marlow, S.L., Joseph, D.L., & Salas, E. (2… op alle niveaus. Alle leidinggevenden, ook teamleaders, volgden dezelfde acht modules, aangepast aan het niveau. De inhoudelijke en didactische aanpak heeft als doel om op 3 niveaus zo effectief mogelijk te zijn: leren (heldere, bruikbare input over goed leiderschap die mensen onthouden), transfer (de input omzetten naar de praktijk en ervoor zorgen dat deelnemers het geleerde ook daadwerkelijk gebruiken op de werkvloer) en resultaat (ervoor zorgen dat het programma sterk leiderschap ontwikkelt dat ook een impact heeft op de bedrijfsresultaten zoals productiviteit, verloop, ziektecijfers, etc.)
  • PerCo-coachings voor individuele leidinggevenden waarin werd gewerkt rond basisemoties zoals boosheid en angst, die leidinggevenden hinderden en hun prestaties beïnvloedden.

Tenslotte heeft Audi haar leiderschapsvisie verankerd in haar bedrijfswaarden en deze gelinkt aan diverse interne hr-instrumenten om zo hefbomen te creëren voor cultuurverandering.

Hoewel ik van nature uit nogal kritisch ben, ben ik enthousiast over deze sessie. Heel helder gebracht en betrouwbare getuigenissen.

Marleen Vandepitte, Niras

Ein bisschen Frieden

De MeetPerCo van 10 juni ging in op twee geanonimiseerde casussen, wat de deelnemers als het meest interessante onderdeel ervoeren. We keken o.a. naar een bepaald departement dat niet optimaal presteerde en waar de “oude angstcultuur” nog sterk aanwezig was. Door verschillende instrumenten op een geïntegreerde manier in te zetten met gerichte interventies, konden PerCo en Audi Brussels deze afdeling op twee maanden tijd stabiliseren.

Audi Brussels stelde vast dat het nieuwe leiderschapsprogramma het gewenste resultaat oplevert. Men ziet een positieve evolutie in de Stimmungsbarometer. De tevredenheidsindex toont een overduidelijke, positieve curve. Werknemers blijken tevens meer overtuigd van de stijl van leidinggeven. Uit een eindproef rond de visie en strategie voor hun team bij de deelnemers van de leiderschapstraining blijkt dat ze bewuster bezig zijn met de waarden van de organisatie, de verwachtingen over hun rol als leidinggevende, strategische anticipatie en het coachen van medewerkers.

Een interessante, bevattelijke uiteenzetting op een fijne locatie. Iets complexer om toe te passen voor een kleine organisatie, omdat we minder mogelijkheden hebben om mensen vrij te stellen, maar het was zeker boeiend om te horen hoe Audi het aangepakt heeft. Ik kijk al uit naar een volgende editie.

Tine Beeckman, lokaal bestuur Wetteren/OCMW Wetteren

Ook zin om met de leiderschapsinstrumenten van PerCo aan de slag te gaan? Dan kan je ons altijd vrijblijvend contacteren. Samen bekijken we hoe we jou kunnen ondersteunen om te werken aan een effectieve leiderschapscultuur.

 

Foto's: Jelle Jansegers Photography