Wanneer we spreken over teamdynamiek of organisatiecultuur dan hebben we het over het werkelijke gedrag en de gedragsnormen die medewerkers stellen binnen de context van hun team of op het niveau van de organisatie. De sessie draaide rond het in kaart brengen van dat gedrag en hoe je dit kunt beïnvloeden.  We introduceerden twee nieuwe wetenschappelijk gevalideerde vragenlijstenvoor het grote publiek: de Circumplex Team Scan (CTS) en de Circumplex Culture Scan (CCS). 

MeetPerco is een reeks gratis sessies waarin wij kennis delen met onze klanten en contacten over pertinente thema’s op het vlak van hr en development.