Wie zijn we?

PerCo is een bekende naam in tal van organisaties en is actief in training, coaching, procesbegeleiding en hr-beleidsadvies. Leiderschap, interpersoonlijke communicatie, veiligheid, team- en organisatieontwikkeling zijn onze specialisaties.

PerCo bestaat sinds 1988, een unicum in een markt waar bureaus komen en gaan. Wij onderscheiden ons van de meeste aanbieders door te kiezen voor een wetenschappelijke aanpak. We zijn dan ook seriously crazy about science! Zo varen we trots en vastberaden onze eigen koers.

Dat betekent: science-based werken. Bij alles wat we zeggen, doen en adviseren baseren we ons op de meest recente wetenschappelijke inzichten. PerCo zet die bevindingen om naar accurate, praktijkgerichte toepassingen, aantrekkelijk voor deelnemers en klanten.

PerCo heeft de ambitie om te groeien. We willen ‘first in mind, first in choice’ worden voor organisaties die durven kiezen voor wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingstrajecten op individueel, team of organisatieniveau. Een reputatie niet omwille van beloftes, maar omwille van daden en resultaten. Zo hopen we de komende jaren uit te groeien tot een bedrijf van 2 zaakvoerders, 2 tot 3 ondersteunende medewerkers en zo’n 12 tot 15 zelfstandige consulenten die één hecht team vormen, trots zijn om voor PerCo te werken en samen veel plezier maken.

Wat bieden we?

 PerCo biedt een unieke omkadering voor haar consulenten met: 

 •  Heel professioneel materiaal (materiaalboxen, boeken over leiderschap en communicatie, protocollen, state-of-the art vragenlijsten zoals de CLS360, de CBS360, de CTS/CCS en de HPS360 (HEXACO NL) die je na certificatie volledig kan gebruiken;
 • Een goed geoliede backoffice met verschillende IT-tools zoals een online offertesysteem en een handig online facturatiesysteem;
 • Toegang tot wetenschappelijke databases, tijdschriften en een groot netwerk van academici;
 • Inhoudelijke en zakelijke ondersteuning door de twee zaakvoerders en een team van behulpzame en leergierige collega-consulenten; 
 • Een professioneel kader met lokalen voor coaching en open trainingen;
 • 5 tot 10 opleidingsmomenten per jaar, door PerCo georganiseerd. Het kan zowel gaan om interne opleidingen als opleidingen door gerenommeerde academici;
 • In een team werken waardoor we grotere projecten aankunnen en waarbij iedere consulent een deel van die opdrachten kan uitvoeren; 
 • PerCo geniet een stevige naambekendheid bij tal van grote organisaties, zowel in de privésector als bij de overheid;
 • Het kunnen bewerken van het bestaande klantenbestand;
 • Een professionele website met heel wat kennisdeling –  typerend voor PerCo;
 • Een professioneel en bewezen deugdelijk prijsbeleid;
 • We kunnen  projecten aan in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.  Het meeste  materiaal (boeken) bestaat in deze drie talen;
 • De mogelijkheid om een inkomensniveau op te bouwen dat hoger ligt dan dat van een kaderlid.

PerCo is voor consulenten een warm nest. The place to be! Een plaats waarin we voor elkaar zorgen, graag met elkaar werken en waarin elke consulent thuis kan komen. Aandacht voor welzijn, (psychologische) veiligheid, stabiliteit en eigen initiatief staan hoog op de agenda. Om daarin te slagen moeten we elkaar vaak genoeg zien, opdat we van elkaar kunnen leren. Opdat we continu kunnen verbeteren, zowel didactisch als inhoudelijk. Zo bouwen we samen trajecten voor onze klanten waaraan we met fierheid onze naam verbinden. Humor hoort daar zeker bij, soms mag die zelfs een scherp kantje hebben, zolang we de spreekwoordelijke bal blijven spelen.

Wat zijn je ideale (persoonlijkheids)kenmerken?

 • Je wetenschappelijke nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je jezelf, ons en onze werkwijzen in vraag durft stellen opdat we niet in slaap vallen en blijven beter worden;
 • Je bent intelligent, kan meta denken, ziet snel verbanden en blijft er tegelijk kritisch voor – je let altijd op voor confirmatieneiging. Je bent bij voorkeur universitair geschoold.
 • Je bent enorm leergierig en hebt een ‘mastery’ orientation: je vindt er plezier in om je kennis en vaardigheden te verbeteren waardoor je interventies bij klanten nog praktischer en resultaatgerichter worden;
 • Je bent erg gedreven;
 • Je hebt een zelfstandige mentaliteit en toont dit in attitude en daden.  Als echte ondernemer wil je geen chef, maar werk je liever samen met andere ondernemers aan een collectieve ambitie. Zo ben je op je best.  
 • Je kunt een goed evenwicht vinden tussen werk en privé;
 • Je bent voldoende extravert om voor een groep te staan (‘social boldness’) en te durven leiden en uitdagen;
 • Je hebt enerzijds een autonome kant zodat je in je eentje kan afstandswerken en een opdracht kan leiden zoals trainingen of workshops geven. Anderzijds werk je graag met andere mensen samen, pleeg je overleg en leer je graag bij zonder je aan interne competitie te bezondigen;
 • Je bent heel integer zijn en zich op wetenschap baseren is daar voor jou onlosmakelijk aan verbonden;
 • Je bent heel empathisch, dat is nodig in ons vak. Tegelijk laat je je niet meeslepen door emoties en kun je een gezonde afstand bewaren;

Niemand is perfect, we merken het zelf iedere dag in de spiegel, maar je dient je toch in grote mate te herkennen in bovenstaand profiel.

Wat vragen we van jou?

Van elk van onze consulenten verwachten we dat eenieder bijdraagt aan het gemeenschappelijke verhaal op zijn of haar eigen manier. Wetenschappelijke nieuwsgierigheid en de wil tot leren zijn hierbij onontbeerlijk. Ook hier telt: seriously crazy about science!

Je bent beklijvend voor een groep, spreekt de taal van de doelgroep, durft mee te denken met de klanten en schrikt er niet voor terug om ze te challengen. Voor onze klanten is een PerCo consulent iemand die warm is, lef heeft, vertrouwen uitstraalt en resultaten neerzet. Hij of zij heeft de ‘power’ om klanten te begeleiden van behoefte of vraag naar het eindresultaat.

Ga voor jezelf na of je hier kan aan beantwoorden:

 • Je bent gedreven om als zelfstandig te werken en op termijn een deel van je eigen omzet te realiseren bij eigen of nieuwe klanten. Liefst heb je al ervaren dat je dit kan. De rest van de omzet haal je uit de opdrachten die je vanuit het PerCo-klantenbestand krijgt;
 • De eerste twee jaar vergen een sterke investering. Je maakt je onze materie eigen en bouwt stelselmatig een eigen netwerk uit, met eigen cliënteel; 
 • Je streeft tussen de 80 en 120 factureerbare dagen op jaarbasis na;
 • In het contact met (potentiële) opdrachtgevers maak je een goede indruk. Je wekt vertrouwen met je uitspraken en adviezen die je competentie en je scherpe geest verraden. Je durft je mening te geven en doet dit op een voor de klant prettige manier;
 • Je bent een goede trainer die erg hoge tevredenheidsscores kan halen. Dat zal mee returnopdrachten opleveren;
 • Je bent bereid om je volledig in te schrijven in een science-based aanpak zonder compromissen. Wat als niet-science based of problematisch staat aangemerkt komt er niet in;
 • Je bent bereid de science based methodes die PerCo hanteert in de vingers willen krijgen. Concreet leg je je toe op trainingsmethoden als: priming,  self-convincing workshops, positive and negative modeling, lecturing, gesprekssimulaties enkel met eigen casussen van de deelnemers (geen geprefabriceerde kunstmatige rollenspelen), critical incident methode, werken met leerregels….
 • Je gebruikt voor de inhoud van de training het science-based materiaal zoals beschreven in boeken die wij als basis cursusmateriaal gebruiken zoals ‘Rond Leiderschap’ en ‘Rond Communicatie’.
 • Alle PerCo consulenten hebben de Masterclass Cognitive-Behavioral Coaching gevolgd alvorens coachingsopdrachten op te nemen. Hierin wordt het praktisch gebruik van verschillende protocollen vanuit de cognitieve gedragstherapie aangeleerd. Als je coachings wilt doen binnen PerCo verwachten we dat je deze inhoud beheerst ofwel deze Masterclass eerst volgt.
 • Je maakt graag deel uit van een team van gelijkgestemde, erg leergierige mensen die zelfs science-based dromen ;-). Wij hechten veel waarde aan een gezonde, kameraadschappelijke verbondenheid binnen onze groep.
 • Je bent bereid om zeker 10 keer per jaar een volledige dag te besteden aan besprekingen en interne opleidingen. Je kijkt uit naar onze jaarlijkse teambuilding van 2 dagen. Al deze activiteiten worden niet vergoed.
 • Je houdt je administratie correct bij en bent bereid gebruik te maken van enkele onlinesystemen voor offertes en facturatie.
 • Naast het Nederlands kun je ook opdrachten uitvoeren in minstens één andere taal, bij voorkeur Frans of Engels.  

 Hoe ziet het samenwerkingsverband er uit?

PerCo werkt op volgende manier samen met zelfstandige consulenten:

 • Je verbindt je als zelfstandige consulent aan PerCo met een exclusiviteitscontract. Wij werken niet met freelancers o.a. opdat de aangeboden trainingen en coachings een zekere uniformiteit uitstralen, en uiteraard om de kwaliteit te garanderen.
 • Zelfstandige consulenten brengen hun reeds bestaande eigen cliënteel gedurende de samenwerking in bij PerCo. Alle facturatie vertrekt vanuit PerCo.
 • Als consulent krijg je het grootste deel van de vergoedingen die PerCo aan de klant aanrekent. Er wordt gewerkt met een gestaffeld percentage.
 • Contractueel regelen we onder meer auteursrechten, de inbreng van klanten, het niet-concurrentiebeding, de betalingstermijnen en
 • Er zijn drie categorieën van klanten:
 1. Klanten van PerCo:  deze zijn contractueel tot drie jaar na het einde van de samenwerking beschermd door een clausule van niet-concurrentiebeding. Dit is een contractuele bepaling om onszelf, ons team en onze klanten te beschermen. Het huidig klantenbestand is immers een mooi resultaat van jaren hard werken en samenwerken met onze klanten. We willen hierdoor ook graag enkel mensen aantrekken die graag samenwerken en aan een lange termijntoekomst willen bouwen. 
 2. Klanten van de consulent van voor de samenwerking: ook hier geldt de driejarige niet-concurrentieclausule maar nu ten aanzien van PerCo. Je neemt je eigen klanten na een eventuele beëindiging van de samenwerking dus terug mee.
 3. Gemeenschappelijke klanten: als een consulent zelf initiatief neemt en op basis daarvan nieuwe klanten werft, worden de klanten als gemeenschappelijk beschouwd. Ook het pakket, het team de naambekendheid van PerCo enz. Kunnen daarbij immers een rol spelen. Het staat beide partijen vrij om na de samenwerking deze klanten te contacteren.

Als je na dit te gelezen te hebben vooral nieuwsgierigheid en enthousiasme voelt, contacteer ons dan zeker voor een open gesprek!

De twee zaakvoerders zijn:

Bart Van de Ven
Bart.vandeven@perco.be
+32 (0)486 31 80 13  

Frank Rengelink       
Frank.rengelink@perco.be                 
+32 (0)475 61 58 50 


Seriously … onze verantwoordelijkheden nemen we ernstig

Crazy … onszelf niet altijd

About science … de enige methode die het kaf van het koren kan scheiden