Verminderen van onnodige verplaatsingen en autogebruik.

De aan PerCo verbonden consulenten werken ongeveer 80% van hun tijd van thuis uit. Voorbereidingen, offertes, schrijfwerk, andere administratie… gebeuren allemaal van thuis uit. De consulenten verplaatsen zich ook steeds van thuis naar de klant, en hoeven niet eerst bij PerCo langs te gaan. In de wat kalmere zomerperiode juli-augustus is er ook een regeling voorzien voor de assistentes om een tijd van thuis uit te werken. Onze leverancier van cursusmateriaal zorgt ervoor dat het cursusmateriaal voor de verschillende consulenten in meer dan 80% van de gevallen samen wordt geleverd tijdens onze vergadermomenten.

Waar mogelijk wordt ook het openbaar vervoer gebruikt, hoewel dit met het vele pedagogisch materiaal (syllabi, camera, statief …) vaak niet mogelijk is.

Gedrukte materialen

Voor de cursussen met betrekking tot leiderschap raden wij het boek Rond Leiderschap aan, gelet op de grote hoeveelheid informatie die in dit boek op een milieuvriendelijke manier werd geproduceerd. De informatie in dit boek is een samenvatting van vele stapels wetenschappelijke artikels.

Wat betreft het papier voor het cursusmateriaal gebruiken we papier van het merk Double A. Waar mogelijk bedrukken we dit dubbelzijdig. Dit papier wordt gemaakt van snelgroeiende Eucalyptus-bomen die speciaal aangeplant worden om de natuurlijke wouden en bossen te ontzien. Daarbij wordt het gebruik van water sterk gereduceerd (6 – 7 m³/ton). Voor het bleken van het papier wordt een EFC proces gebruikt. Daarbij wordt de pulp gebleekt met afgeleide chloorproducten in plaats van met chloor zelf.

Dit gebeurt bovendien op eigendommen van plaatselijke boeren waarbij wordt gewaakt over een faire prijs: de kiemplantjes worden aangeleverd en de boer krijgt drie tot vijf jaar later een gegarandeerde prijs.

Onze leverancier meldt ook dat het gebruik van dit papier een gunstige impact heeft op de levensduur van de toners en de printmachines (voornamelijk door de lage stofproductie van het papier). Met gerecycleerd papier werken zij liever niet, omdat in dit papier heel vaak sterk vervuilende bleekmiddelen (witmakers) worden gebruikt waardoor de milieubelastende onderhoudswerken aan de printmachines vermeerderen met een factor 5. Indien de klant gerecycleerd papier voorstelt zullen wij samen de totale milieubalans nagaan. Indien deze gunstig is, is onze leverancier bereid dit papier te gebruiken.

Onze leverancier stuurt ook alle toners terug naar de leveranciers voor recyclage.

Kleine milieumaatregelen

Daarnaast doen wij nog tal van (kleine) inspanningen zoals het gebruik van duurzame en minder milieubelastende materialen in onze lokalen, zoals glazen in plaats van plastic bekertjes, keramiek borden en klassieke bestekken in plaats van kartonnen bordjes en plastiek bestekken. We kopen ook milieuvriendelijke onderhoudsproducten voor afwas, poetsen en toilet.

Copyright – auteursrechten

De wet op de auteursrechten beschermt het werk van onder meer schrijvers, fotografen, tekenaars, muzikanten… Zonder deze minimale bescherming zouden deze mensen vaak een belangrijk deel van hun inkomsten zien verloren gaan en zouden zij hun diensten niet meer kunnen verlenen.

PerCo respecteert de auteursrechten en verlangt van haar medewerkers en klanten hetzelfde. Dat is de reden waarom het in een aantal gevallen niet mogelijk is om materiaal elektronisch ter beschikking te stellen. Vele auteursrechtelijke bepalingen stellen dat men het nodige moet doen om illegale verspreiding tegen te gaan en sluiten vaak elektronische verspreiding uit. Voor sommige materialen beschikt PerCo over gebruiksrechten, en kan PerCo daarom het materiaal niet ter beschikking stellen omdat zulke overdracht of terbeschikkingstelling uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Tegelijkertijd draagt PerCo bij tot de verspreiding van kennis, onder meer door de publicatie van boeken die aan een zeer gunstige prijs kunnen gekocht worden en informatie op de website.

Presentaties

Wij stellen aan onze klanten voor om presentaties via elektronische weg te bezorgen. Deze hebben vaak een andere vorm (met meer tekst en minder afbeeldingen en kleur) dan de presentaties die werden gebruikt, voornamelijk om redenen van auteursrechtelijke bescherming.