#update

Hierna vindt u een overzicht van de presentaties die ofwel “standaard” kunnen gegeven worden, ofwel die kunnen aangepast worden in functie van uw organisatie en doel.

Wij stellen een welbepaalde volgorde voor indien u meerdere presentaties wil laten geven. Dit zijn de redenen:

Het grootste deel van onze evolutie brachten wij door in veel kleinere groepen. Tot een groep behoren was voor de mens levensbelangrijk: uit de groep gegooid worden leidde meestal tot een zekere dood, doordat we fysiek niet opgewassen waren om alleen roofdieren zoals leeuwen of vijandige stammen te trotseren. Dit leidde tot evolutionaire druk om bij een coalitie te horen. Die coalitionele psychologie heeft een aantal enorme nadelen die nog steeds hun effect hebben in moderne organisaties. Onze coalitionele psychologie begrijpen helpt enorm om een aantal veelvoorkomende problemen in organisaties te begrijpen en oplossingen te bedenken. Deze presentatie is dan ook de basis waarop de andere verderbouwen.

De volgende vier presentaties handelen nog steeds het thema leiderschap. Hoe leiderschap een oplossing biedt voor coalitionele psychologie, samenwerking (coördinatie en conflictbeheersing) en competitie met de concurrenten (liefst buiten de organisatie).

De twee volgende presentaties behandelen twee thema’s die gevoelig liggen: het gebrek aan voldoendevrouwen in (top) leidinggevende posities, en het probleem van gevaarlijke leiders.

Dan komen een aantal HR- problemen aan bod. In de sociale wetenschappen is er een overwicht aan politiek links georiënteerde wetenschappers, waardoor men vaak gelooft in het “onbeschreven blad”: alles is oplosbaar via educatie, training en coaching. Dit klopt echter niet. We pleiten voor meer science-based in plaats van ideology-based hr. We kijken ook naar de huidige stand van wetenschappelijke pogingen om een objectief beeld te geven van persoonlijkheid, welke aspecten ontwikkelbaar en welke niet ontwikkelbaar zijn, hoever we mensen kunnen stretchen, wanneer ongezonde stress op de loer ligt en een paar andere thema’s zoals de effecten van feedback en de denkfouten die we regelmatig maken. Deze kunnen bijzonder negatieve effecten hebben op veiligheidsgedrag.