• Meet de heersende en ideale cultuur van een team, door de bril van het team zelf. Onder cultuur verstaan we het geheel van gedragingen en gedragsnormen binnen dit team. 
  • Geeft concrete aanwijzingen hoe teams hun effectiviteit op vlak van diverse zaken zoals communicatie, samenwerking en psychologische veiligheid kunnen vergroten. 
  • Gebaseerd op hét universeel wetenschappelijke model om interpersoonlijk gedrag in kaart te brengen.
 

Geschikt voor: alle teams die hun manier van samenwerken willen meten, bespreken en versterken.

Wat is de CTS?

De CTS is een wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijst die de teamdynamiek in kaart brengt. De methode geeft concrete aanwijzingen hoe een team kan verbeteren op belangrijke vlakken als samenwerking, veiligheid, feedback, klantgerichtheid,..etc oftewel aspecten die de performantie en/of het welzijn kunnen versterken. De CTS is gebaseerd op hét universeel wetenschappelijke IPC model (Inter Personal Circumplex) om interpersoonlijk gedrag in kaart te brengen. Want de manier waarop teamleden met elkaar omgaan en communiceren is een betrouwbare en concrete uiting van de diepere cultuurlaag en is hetgeen we het makkelijkst kunnen observeren, meten en beïnvloeden. 

Download hier het productoverzicht   Artikel Kenneth Locke

 
 
 

Beschrijving van de 8 stijlen

Hoe werkt de CTS in de praktijk? 

We versterken de teamdynamiek aan de hand van 5 stappen:

Stap 1: De voorbereiding waarin we naast de aanleiding en de doelstelling met name het engagement van de leidinggevenden (en hr) bevragen. 

Stap 2: Tijdens kick-off sessie(s) informeren we medewerkers van de organisatie over de aanleiding, de methode en de vertrouwelijkheid waardoor de teamleden goed geïnformeerd en gemotiveerd instappen in het proces.

Stap 3: De CTS wordt ingevuld via realtime bevraging met een QR code of via een link in een mail. Het gaat concreet om 64 items die de gedragsnormen meet in de huidige en in de gewenste situatie evenals 12 resultaatsvragen. 

Stap 4: We bereiden workshop(s) voor waarin we de resultaten in chronologische volgorde bespreken met de opdrachtgevers en alle teamleden. Doordat we de gedragsnormen zo fijn kunnen fileren (op detailniveau) is het dikwijls mogelijk exact aan te geven wat goed zit in de onderlinge dynamiek en waar eventuele risico's zitten. We geven de meest voor de hand liggende oorzaakhypotheses aan en trekken de belangrijkste eindconclusies. 

Stap 5: De CTS-meting is meestal de start van een teamtraject. In de next steps helpen we het team om deze "change" vorm te geven. Op basis van onze jarenlange ervaring en onze literatuurstudie naar geslaagde veranderingstrajecten voelen we ons bekwaam om op ieder niveau eerlijke adviezen te geven waarmee de organisatie aan de slag kan of we stropen zelf de mouwen mee op.