Je kunt bij PerCo twee certificeringsprogramma's volgen:

  1. Certificatie CLS360/CBS360: (5-daagse programma)
  2. Certificatie HPS360: (3,5-daagse programma)

Doelstelling: Beide programma's leiden professionals op om ofwel de CLS360/CBS360 ofwel de HPS360 grondig te begrijpen, interpreteren en te kunnen debriefen. De certificeringsprogramma's bestaan uit intensieve opleidingsmodules gericht op kennisoverdracht, een interactief gedeelte waarbij hoofdzakelijk gewerkt wordt met praktijksituaties en een demonstratiemoment waarop iedere deelnemer zijn/haar bekwaamheid toont in het interpreteren en terugkoppelen van een CLS360/CBS360 of een HPS360 rapport. Het certificaat dat je ontvangt naar aanleiding van dit programma bewijst je bekwaamheid met het betreffende instrument en kun je enkel ontvangen indien je het volledige programma succesvol doorloopt.
 

Download certificatiefolder CLS360 CBS360    Download certificatiefolder  HPS360

Is certificatie verplicht? We gaan ervan uit dat mensen met een masterdiploma in de klinische psychologie of arbeidspsychologie eventueel in staat zijn om de CLS360/CBS360 of HPS360 op eigen kracht te leren. Dus er is voor hen geen verplichting tot certificatie. Mensen die niet in het bezit zijn van dit masterdiploma dienen om ethische en wettelijke redenen wel een opleiding te volgen. Het is belangrijk dat wij als distributeur de regels van zorgvuldigheid in acht nemen en ervoor zorgen dat mensen die de vragenlijst gebruiken op de hoogte zijn van een aantal elementaire zaken en standaards inzake debriefing. Wie krijgt het certificaat? Enkel wie een certificatieopleiding volgde mag zich persoonlijk een officiële testafnemer noemen. Dus psychologen die dit niet volgden, kunnen helaas dit attest niet krijgen. Zij kunnen de instrumenten wel afnemen, maar kunnen zich niet gecertificeerd noemen. Iedereen die de CLS360/CBS360 of HPS360 wil afnemen dient een contract, met onder andere de nieuwe Privacybepalingen, en de erbij horende Gedragscode te ondertekenen. De Gedragscode beschrijft de professionele en ethische praktijken die wij als uitgever verwachten van professionals die de vragenlijsten wensen te gebruiken bij afname en bespreking van de resultaten. Wij kunnen een inschrijving weigeren wanneer wij oordelen dat de persoonlijke doelstellingen van de deelnemer of de doelstellingen van de inschrijvende organisatie niet in overeenstemming zijn met de waarden van PerCo.