Module has been added to your training course. You can safely add multiple modules.

Ready? View the route that you have compiled.

Thema
Sociale vaardigheden
Doelgroepen
Top leidinggevende
Ervaren leidinggevende
Potentiële/beginnende leidinggevende
Experten/Projectleiders
Andere medewerkers
Duration
4 hours

In deze module wordt gefocust op 9 belangrijke thema’s, die grotendeels kunnen samengevat worden als (1) de presentator zelf, (2) zijn/haar overtuigend verhaal en (3) het al dan niet gebruiken van ondersteunend materiaal (bijvoorbeeld foto’s, slides) en hoe deze correct in te zetten. Teveel presentaties zijn immers opgehangen aan slecht opgebouwde, hopeloos overladen slides die de aandacht afleiden van de boodschap en de boodschapper. Zelden loopt het verhaal van de spreker en het ondersteunend materiaal samen, waardoor de toehoorder zijn eigen weg zoekt, en vaak tracht de slides te lezen en te begrijpen.

Include module in my trajectory

Do you find this content interesting? You can add the module to the trajectory that you can then further assemble step by step.

add to trajectory

Other interesting modules for your trajectory

Persoonlijkheid en ons gedrag

Hoe zit de persoonlijkheid van mensen in elkaar?
Welke persoonlijkheidstrekken typeren mij?
Wat is het effect van mijn persoonlijkheid op mijn functioneren op het werk?

Mijn communicatiestijl en impact versterken

Wat zijn de 8 communicatiestijlen en wat is de impact van iedere stijl?
Wat zijn mijn sterktes en ontwikkelingspunten in de interactie met anderen?
Hoe verhoog ik mijn impact in de samenwerking met anderen?

Inspirerend leiderschap in de praktijk

Wat is inspirerend leiderschap?
In welke situaties is dit de meest effectieve stijl?
Hoe pas ik de inspirerende stijl toe in mijn functie?