Beschrijving: Deze Masterclass richt zich op iedereen die groepen moeten begeleiden in workshops, projectteams of participatief wil werken met groepen en teams. Door het aanleren van de gepaste tools en technieken krijgen deelnemers inzicht in hoe ze een groepsproces kunnen voorbereiden, structureren, (bij)sturen en hoe ze met verschillende type persoonlijkheden kunnen omgaan tijdens dit proces. Het belang van “participatie” in organisaties wordt uitvoerig besproken en in verband gebracht met het eindresultaat zijnde ‘echte besluitvorming en uitvoering’.

Doelgroep: Alle mensen die groepen van mensen dienen te begeleiden in workshops of projectteams m.b.t. verbetermanagement, change enz. of iedereen die gewoon participatief met groepen en teams wil werken. Typische beroepsgroepen zijn: interne consultants * vaardigheidstrainers * hrm-medewerkers * hrd-medewerkers * organisational developmentmedewerkers * begeleiders in the field (vb. verkoop begeleiders) * change managers * projectleiders van tijdelijke teams * leidinggevenden die hun participatieve manier van werken met groepen wensen te verbeteren

Inhoud: Na deze vorming moeten de deelnemers een duidelijk zicht hebben

  • hoe ze eenvoudige tot meer gecompliceerde tools & technieken kunnen inzetten om groepen tot echte besluitvoering en uitvoering te brengenop hun eigen communicatiestijl en hoe deze aan te passen waar nodig
  • waarom participatie een zeer goed georganiseerd proces met gedegen voorbereiding vergt
  • hoe ze zich moeten voorbereiden (intake, praktische aspecten, selectie van deelnemers..)

  • hoe ze het groepsproces kunnen sturen en bijsturen waar nodig

  • wat de kracht is van het belang van samenwerken en consensus bereiken

  • hoe de juiste procedures en tools te gebruiken

  • hoe ze met ‘moeilijke’ deelnemers en moeilijke situaties kunnen omgaan

Duurtijd: De opleiding bedraagt in zijn geheel 6 dagen, met name 3 x 2 dagen gespreid over een periode van 2 maanden. De deelnemers krijgen tussentijdse huiswerkopdrachten tijdens deze periode.

Prijs: Deze bedraagt 3.650 euro exclusief BTW voor de 6 dagen, inclusief naslagwerk, praktische fiches en checklists, gebruikslicentie voor de modellen en slides (ook tijdens uw interventies achteraf). Kosten voor zaal, maaltijden en dranken aan tafel en tijdens het seminarie bedragen 300 euro exclusief BTW voor de 6 dagende prijs.

Aantal deelnemers: Het maximum aantal toegelaten deelnemers per sessie bedraagt 9 personen.

Download hier de folder