Cognitieve biases (denkfouten) zijn een verzamelbegrip voor systematische foutgevoelige neigingen van mensen bij het waarnemen, herinneren,  denken en oordelen. Wij maken deze denkfouten constant, vaak omdat we ons onbewust baseren op cognitieve heuristieken (vuistregels). Veiligheid op het werk heeft te maken met gedrag van mensen en met omgevingsfactoren. Hier focussen we op het gedrag van mensen en hoe we soms (vaak) denkfouten maken die tot ongevallen kunnen leiden. Achter het eenvoudige idee “Het zal mij wel niet overkomen” zit bijvoorbeeld mogelijks: “neglect of probability”, “optimism bias” of het Dunning-Kruger effect”.