• Fournit aux personnes du feedback sur leur personnalité en fonction de 6 dimensions: Intégrité, Emotionnalité, eXtraversion, Agréabilité, Conscience et Ouverture aux expériences (HEXACO). 
  • Grâce à cette information les personnes comprennent mieux la relation entre leurs pensées, leurs émotions et leur comportement. 
  • Utilisable comme instrument de sélection à l'embauche ou comme partie d'un trajet de développement.

Destiné à: toute personne qui à besoin de plus de connaissance de soi.

Qu'est-ce que le HPS360?

 

La dénomination anglaise HEXACO fait référence à la fois au nombre de dimensions («hexa» signifiant «six» en grec) et à leurs noms: Honnêteté-humilitéE: Émotionnalité, eXtraversionA, Agréabilité Conscience, Ouverture aux expériences.

Le HPS360 permet aux individus d’obtenir un feed-back à propos de leur personnalité. Grâce à un processus à 360°, leHPS360 cerne avec précision la façon dont les personnes considèrent leur propre personnalité, mais également comment les autres la perçoivent, et ce tant dans le cadre professionnel que privé. Avec cette information les personnes peuvent mieux comprendre leurs émotions, pensées et comportements afin de capitaliser et développer leurs points forts

 

Téléchargez ici la brochure     Téléchargez ici un exemple de rapport

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de kostprijs van de HPS360?

Een HPS360 feedbackbevraging kost € 75* per deelnemer. Een deelnemer vult een zelfbeoordeling in en kan tot 10 respondenten uitnodigen om over hem/haar feedback te geven. We raden aan om zeker 2 mensen uit de werkomgeving en 2 mensen uit de privé-omgeving te vragen die de deelnemer al minstens 2 jaar zeer goed kennen.

*Prijzen excl. bespreking van het rapport en 21% BTW. 

Hoe verloopt de afname van de HPS360?

De afname verloopt volledig geautomatiseerd via een online testplatform – www.thedevelopmentplatform.be – waarbij de deelnemers uitgebreide uitleg en instructies krijgen. Bij het selecteren van respondenten krijgen de deelnemers het advies om enkel personen uit te nodigen die hen al langer dan 2 jaar zeer goed kennen. We adviseren deelnemers ook om hun respondenten vooraf persoonlijk toe te lichten waarom ze hen vragen om feedback te geven. De deelnemers registreren daarna de namen en e-mail adressen van hun respondenten op het online testplatform. Door een eenvoudige muisklik versturen ze vervolgens gepersonaliseerde e-mails met instructies naar hun respondenten. Wanneer een HPS360 bevraging is opgestart krijgen de respondenten 3 weken de tijd om de bevraging in te vullen. Nadien ontvangt de deelnemer een persoonlijk feedback rapport.

De HPS360 bevraging bestaat uit 208 items gevolgd door 3 open vragen. Bij deze open vragen kunnen respondenten hun persoonlijke woordelijke commentaren invullen; deze vormen een extra bron van feedback voor de deelnemer. Het afwerken van een HPS360 duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

Een unieke eigenschap van de HPS360 is dat de individuele feedback van respondenten zichtbaar is in het rapport; weten van wie bepaalde feedback komt helpt immers om deze beter te begrijpen en er uit te leren. Er is geen mogelijkheid tot anoniem antwoorden omdat de respondenten de persoon zeer goed moeten kennen.

Wat krijgt de deelnemer en wat krijgt de organisatie?

Bij het inzetten van de HPS360 is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken met de organisatie over het doel en het gebruik van het instrument. Worden de resultaten gebruikt als onderdeel van een selectieprocedure of bestaat het doel uit het ontwikkelen van de medewerker?  In functie van de doelstelling van de meting wordt het feedbackrapport enkel toegankelijk gemaakt voor de deelnemer of ook voor anderen (HR-afdeling, leidinggevend, team,…). In het eerste geval blijven de resultaten volledig vertrouwelijk tussen de deelnemer en de consultant/trainer. In het tweede geval spreekt het voor zich dat alle deelnemers vóór aanvang van de HPS360-bevraging op een transparante en eerlijke manier ingelicht worden via een (op zijn minst schriftelijke) bedrijfscommunicatie (HR, Management Team,…) – dit zowel vanuit ethisch als juridisch standpunt.

Elke deelnemer ontvangt een uitgebreid en mooi gedocumenteerd feedbackrapport. Het rapport licht het HEXACO-referentiekader en de persoonlijkheidsdimensies toe en toont vervolgens de persoonlijke resultaten. Deze worden weergegeven onder de vorm van curves met een normaalverdeling (klok-curve) voor zowel de zelfbeoordeling als de beoordelingen door alle respondenten. De resultaten van de respondenten worden op individueel niveau en per subgroep(privé vs. werk) weergegeven. Er wordt gekozen voor een uitgebreid rapport met duidelijke uitleg over de eigen resultaten en hoe men deze kan interpreteren. Het geheel moet mensen en organisaties een beter begrip geven over het aspect ‘persoonlijkheidstrekken’ en hoe deze ons gedrag kunnen beïnvloeden. We hopen dat dit bijdraagt tot een adequater zelfbewustzijn en mensen en organisaties ook motiveert en handvatten aanreikt om (de eigen) ontwikkeling vorm te geven (daar waar ontwikkeling mogelijk is).

Welke begeleiding wordt er voorzien?

Bij iedere afname voorzien we een persoonlijke (1-op-1) bespreking van het rapport waarbij een gecertificeerde consultant met de deelnemer de belangrijkste aspecten van het HPS360-feedbackrapport doorloopt. De consultant streeft ernaar om de eventuele feedback te consolideren tot max. 2 à 3 ontwikkelingspunten en tips.

Wie kan de HPS360 afnemen en bespreken?

De HPS360 kan zowel worden afgenomen door een externe consultant of opleidingsbedrijf als door een erkende testafnemer binnen uw bedrijf. Wij adviseren bedrijven uitdrukkelijk om de HPS360 te laten terugkoppelen door een gecertificeerde consultant of door een persoon in het bezit van een Master-diploma in de psychologie (klinische, experimentele of arbeids- & organisatiepsychologie).