Thema
Aanbod Covid-19 context
Leiderschap
Doelgroepen
Top leidinggevende
Ervaren leidinggevende
Potentiële/beginnende leidinggevende
Duurtijd
1/2 dag online + voor- en natraject via mail
Deelnemers
4 à 6 deelnemers
Prijs per opleidingsdag
1315 euro per traject

Beschrijving: Tijdens deze online interactieve workshop krijg je concrete handvaten om je persoonlijke effectiviteit te vergroten tijdens het leiding geven en communiceren op afstand.
We inventariseren eerst de noden van alle deelnemers. Welke concrete vragen heb je? In welke context werk je? Waar loop je tegenaan? Deze intake gebeurt voor (mail) en bij aanvang (live) van de workshop. Na deze eerste ronde, waarin deelnemers elkaar ook leren kennen en relevante ervaringen hebben kunnen uitwisselen, gaan we meteen in op de voorliggende vragen. Aangezien de aandachtspanne online laag is, werken we interactief op basis van elk zijn situatie om te komen tot concrete “tips en tricks” waarmee je ook meteen mee aan de slag kan achteraf. Waar nodig geven we insights mee vanuit onze evidence-based achtergrond, tussentijdse opdrachten of praktische “keep in mind”-checklists.

Doelgroep: Leidinggevenden die van op afstand projecten, processen en medewerkers moeten aansturen zonder fysiek aanwezig te zijn.

Inhoud:

  • Hoe volg ik iemand op?
  • Wat doe ik met een medewerker die een deadline niet respecteert of uitstelgedrag vertoont?
  • Welke mate van controle is gezond?
  • Welke afspraken maken we over hoe met elkaar vanop afstand willen samenwerken?
  • Welke online en offline tools gebruiken we?
  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers op afstand zich verbonden voelen met het werk en elkaar?
  • Hoe kan ik inspirerend en coachend leiderschap toepassen in de context van werken op afstand?

Request a free quotation

Enter your contact details here and you will receive a quotation for this process quickly and without obligation.

request quotation