PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Bedrijven kunnen door ProMES hun prestaties/productiviteit tot 17% verbeteren

Toen de Zweedse verkeerspolitie (Rikspolisstyrelsen) haar middelen effectiever moest inzetten, besloot ze in het gebied Örebro51, als proefproject, te werken met ProMES (Productivity Measurement and Enhancement System). Al snel werden positieve resultaten geboekt qua prestaties (bijvoorbeeld hoe snel men bij een incident ter plaatse raakte, een beperking van het aantal ongevallen en gewonden) in vergelijking met de rest van Zweden (die gegevens werden verzameld in dezelfde periode). Maar ook het teamklimaat en de jobtevredenheid waren verbeterd.

ProMES is een manier om de productiviteit, effectiviteit en de algemene prestaties van werknemers in bedrijven/organisaties te meten en te verbeteren. Het is een zogenaamd prestatiemanagementsysteem waar prestatiedoelstellingen op teamniveau en participatie centraal staan. Deze specifieke ProMES-aanpak blijkt bijzonder effectief om de bedrijfsresultaten te verbeteren en tegelijk de werktevredenheid te stimuleren en de stress aanzienlijk te verminderen.

In Zweden is het systeem al jaren goed ingeburgerd. Onder andere bedrijven als Scania, Luftfarsverket, Die BAHN-BKK en diverse ziekenhuizen gebruiken ProMES met zichtbare prestatieverbeteringen tot gevolg. Maar ook in Nederland, Duitsland en Zuid-Amerika wordt ProMES met succes ingevoerd. Zelfs de Verenigde Naties promoten ProMES actief op hun website (www.ilo.org/public/english/region/ampro/cinterfor/for_prod/simapro.htm.).

Het opleidings- en adviesbureau PerCo maakt al langer bezwaar tegen de grote nadruk op individuele prestatiedoelstellingen. Omdat ze zich hierdoor te weinig autonoom en gewaardeerd voelen, bezorgen ze mensen ongezonde stress. Bedrijven kunnen echter moeilijk af van de eis van de aandeelhouders om prestatiedoelstellingen voor het bedrijf te formuleren. ProMES komt, naast de vele andere voordelen, ook aan deze eis tegemoet. Daarom besloot PerCo de methode actief te promoten in België en Nederland en sloot het opleidings- en adviesbureau een contract af met ProMES International Sweden AB, een bedrijf dat de software ProMES Navigator ontwikkelde. Deze software ondersteunt de processen, toont een totale index van de productiviteit en verschaft managers praktische dashboards waardoor een perfecte opvolging van de prestaties mogelijk is. De grote kracht zit echter vooral in het leren als groep en het stimuleren van onderlinge samenwerking bij de werknemers.

 Voor meer informatie: PerCo 03-235 02 92

Meer info over ProMES: http://promes.cos.ucf.edu/index.php

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek