PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Varia

Heeft PerCo trainingsruimten?

PerCo beschikt over een grote trainingszaal en een coachinglokaal. Deze zijn gereserveerd voor de open trainingen en coachings. Heel uitzonderlijk organiseren wij voor goede klanten ook een in company training in onze lokalen als de beschikbaarheid dit toelaat.


Is gedrag te veranderen?

Gedrag is zeker te veranderen. De plasticiteit van ons brein is de basis voor een levenslang leervermogen. Met voldoende motivatie en discipline is het mogelijk nieuw gedrag aan te leren.

Vele trainingen (en ook competentiemodellen) richten zich jammer genoeg vaak op het veranderen van persoonlijkheidskenmerken die nu juist heel stabiel zijn. Deze persoonlijkheidskenmerken noemt men ook wel eens de ‘Grote Vijf ‘, de vijf basisdimensies van onze persoonlijkheid: emotionele stabiliteit, openheid, extraversie, altruïsme en nauwgezetheid. Mensen kunnen doorgaans wel mits goede training of coaching hun emoties beter onder controle leren krijgen (waardoor ze extraverter lijken), maar andere persoonlijkheidskenmerken uit de ‘Big Five’ zijn bijzonder moeilijk te veranderen.

Er is dan ook veel bewijs (vooral vanuit de gedragsgenetica) dat persoonlijkheid in de eerste plaats een biologisch gegeven is, net zoals lichaamslengte, huidskleur en kleur van de ogen (Bouchard & Loehlin, 2001; Kendler et al., 2009).

Dat onze persoonlijkheid een biologisch gegeven is staat niet in de weg dat we ons gedrag leren aanpassen. Net zoals je door oefening je spieren kan ontwikkelen, kan je ook je gedrag ontwikkelen door je brein te trainen.

Meer informatie:

Onderzoek naar persoonlijkheidsverschillen en naar bepaalde ziektes van het brein maakt vaak gebruik van eeneiige tweelingen die apart zijn opgegroeid (vooral de overeenkomsten en verschillen tussen eeneiige tweelingen – meestal wezen – die opgroeiden in aparte culturen genieten bijzondere aandacht, omdat zij inzicht kunnen geven in de invloed van zogenaamde niet-gedeelde omgevingsfactoren). Zo is er bijvoorbeeld de onderzoeksgroep naar gedragsgenetica die onder leiding stond van Tim Bouchard. Zij stelden vast dat virtueel alle persoonlijkheidskenmerken een belangrijke genetische component hebben. Eeneiige tweelingen hebben bijvoorbeeld dubbel zoveel persoonlijkheidskenmerken gemeen als andere verwante kinderen, zelfs wanneer zij in totaal verschillende omgevingen zijn opgegroeid. Sommige persoonlijkheidskenmerken zijn sterk bepaald door onze genenpool: agressie, autoritair gedrag, vermijdingsgedrag, conservatief denken, sociale verantwoordelijkheidszin, antisociaal gedrag en neiging tot depressie… voor al deze eigenschappen werd een sterke genetische component gevonden. Tot ongeveer 2000 dacht men dat persoonlijkheidsverschillen voor ongeveer 40 tot 60% aan de genen konden worden toegeschreven en de rest aan niet-gedeelde omgevingsfactoren. Sindsdien hebben een aantal ingenieus opgezette studies, waarbij ook gebruik werd gemaakt van beoordelingen door meerdere personen, aangetoond dat de genetische component groter is voor heel wat trekken: van 66 tot 81%. Gedeelde omgevingsfactoren (grotendeels het gezin waarin men opgroeit) verklaarde 0% van de verschillen (!) en de overige procenten waren niet noodzakelijk te zoeken in niet-gedeelde omgevingsfactoren, maar in meetfout marge (voor een overzicht, zie Bouchard & Loehlin, 2001)!

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek