PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Commercieel beleid

Waarom werkt PerCo niet met free-lance consulenten?


Wij durven gerust stellen dat PerCo
unieke inspanningen levert om de pedagogische kwaliteit van de trainers op een
hoog niveau te brengen of te houden:

 • Alle trainers zijn ervaren mensen. Wij zetten geen juniors in die
  pas van school komen.
 • Alle trainers zijn verbonden door een exclusiviteitcontract op vlak
  van training, coaching en hr-advies. PerCo werkt niet met freelancers. Op
  die manier kan PerCo voortdurend de kwaliteit van haar trainers bewaken en
  opvolgen. Elke nieuwe trainer gaat door een bad van opleidingen volgen bij
  collega’s. Als ze er klaar voor zijn, gaan ze ook door de 12-daagse
  opleiding “Masterclass Evidence Based Coaching” waarin ze technieken en
  protocollen uit de cognitieve gedragstherapie krijgen aangeleerd.
 • Daardoor hebben wij ook een gedragen collectieve ambitie en
  betekent dit dat inhouden, modellen en methodieken op een consequente
  (evidence based) wijze worden uitgedragen (weliswaar met nuances in de
  individuele stijl).
 • Elke drie weken vindt een vergadering plaats, waarvan 2,5 uur wordt
  gespendeerd aan opleiding:

  • Intervisies
  • Werken rond evidence based trainingsmethodes of inhoud
  • Bespreken van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen
  • Interne opleiding (bvb faciliteren van groepen, voeren van
   simulaties)
  • Vaak worden deze sessies ingevuld door wetenschappers met een zeer
   specifieke kennis over een wetenschappelijk domein (prof. Mark Nelissen
   over emoties en evolutietheorie; prof. Filip de Fruyt over de Big Five
   persoonlijkheid; prof. Frederik Anseel over feedback en de informele
   feedbackcultuur; Griet Vandermassen over man-vrouw verschillen…)
 • Voor grotere projecten zijn alle trainers vanaf de start betrokken
  en denken en doen actief mee in het ontwerp van het traject. Dit
  vergemakkelijkt bij de uitvoering de inzet van meerdere trainers in
  functie van uw vraag en onze planning.
 • Ook voor onze eigen projecten benutten wij de meerwaarde van
  teamwerk, tenslotte leert wetenschappelijk onderzoek ons dat beslissingen
  via overleg met meerdere personen tot een betere kwaliteit leiden. U als
  klant profiteert daar uiteraard ook van.
 • PerCo heeft abonnementen lopen op wetenschappelijke bronnen:
  • Het toptijdschrift Journal of Applied Psychology
  • Het toptijdschrift The Leadership Quarterly
  • Een e-abonnement op het e-tijdschrift Gedrag en Organisatie
  • Een toegang tot de database (PsychInfo) van de APA (American
   Psychological Association)

Deze informatie wordt telkens bij verschijning doorgenomen en relevante
informatie wordt doorgegeven en cursusmateriaal waar nodig aangepast.


Wie is PerCo?

We zijn – zoals u kan lezen bij onze missie en onze collectieve ambitie – een
adviesverlener inzake personeelsaangelegenheden (Human Resources) die
uitsluitend evidence based tracht te werken.


Waarvoor staat de nuchtere aanpak?

DE NUCHTERE AANPAK.

Een slogan die staat voor:

  • Een eenvoudig en visueel aantrekkelijk model
  • Op basis van beproefde wetenschappelijke inzichten
  • Met een praktische en beklijvende toepassing…
  • … waardoor “zachte” vaardigheden leiden tot “harde”
   resultaten.


Hoe ziet de kostenstructuur eruit?


De PerCo-kostprijs is gebaseerd op vier elementen:

   • de kostprijs voor de trainer (honorarium), inclusief diens voorbereiding en de training zelf
   • de kostprijs voor de back office (zoals gebouw en administratieve verwerking)
   • de opleiding, kennis en ervaring van onze mensen
   • het gebruiksrecht voor de deelnemers (zonder overdracht van intellectueel eigendomsrecht)

Daarnaast wil PerCo voldoende marge hebben om wetenschappelijk onderzoek te bekostigen (een budget van ongeveer 30.000 euro per jaar), de aandeelhouders te vergoeden en te communiceren. PerCo voert overigens bijzonder weinig reclame. Naast de jaarlijkse studiedag en de website vertrouwen wij op mond-aan-mondreclame.


Wat is het PerCo-prijsbeleid? (En hoe worden de kortingen berekend?)


Transparantie is één van onze waarden. Wij vinden dat elke klant recht heeft op een uitstekende dienstverlening tegen redelijke prijzen (een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding). De gehanteerde prijzen zijn voor alle privé-klanten dezelfde. Alle klanten betalen dezelfde bedragen en genieten van hetzelfde kortingssysteem. Voor not-for profitklanten die geen BTW in mindering kunnen brengen, hanteert PerCo een verlaagd tarief om het verschil met ondernemingen die wel de BTW kunnen verrekenen, te verkleinen.

Een klant krijgt een korting van 6% als eenzelfde training gedurende meer dan 30 dagen wordt gegeven in de onderneming of wanneer het totaal aantal trainingsdagen in de organisatie meer is dan 50 dagen per jaar.

We rekenen op een betalingstermijn van 30 dagen. Wanneer u omwille van eisen van uw moederhuis langere betalingstermijnen dient te onderhandelen, verhoogt dit de prijs (à rato van 1% per dertig dagen), omdat we als KMO geen bankier kunnen of willen spelen voor grote organisaties.

Voor trainingen die geen specifiek maatwerk vereisen, worden geen extra voorbereidingskosten aangerekend. Maatwerk wordt vergoed aan het normale dagtarief. Voor speciale langdurige projecten (zoals intern advies, het doorlichten van het opleidingsbeleid, specifieke bedrijfseigen trainingen ) geldt een lager tarief.

Vanaf wanneer begint de teller te lopen?

De berekening van de honoraria start van bij het begin van de uitvoering of diepgaander adviesverlening. De investering voor eerste contact en een eventuele offerte komen op rekening van PerCo.


Waarom heeft PerCo geen verkopers?

In de visie en de waarden van PerCo is geen plaats voor verleiding en overtuigingstechnieken (zoals beschreven in het boek ‘Invloed’ van Robert Cialdini). Wanneer u voor ons kiest hopen wij dat u dit doet omdat:

   1. PerCo kwaliteitsvolle inhoud en een pedagogische aanpak biedt
   2. omdat het ‘klikt’
   3. omdat u een partnerschap wil aangaan en geen “leverancier-klant”-relatie

Daarom is het belangrijk dat u onmiddellijk kennismaakt met onze consulenten. Dit laat u toe hun kennis te testen. Of ze goed voor een groep staan, beoordeelt u het beste na een piloottraining. Een verkennend contact is immers niet hetzelfde als een training of coaching. Onze consulenten hebben inzicht en ervaring en zijn op samenwerking gericht. Dat staat er garant voor dat zij een voor de opdracht geschikte collega zal voorstellen, waaraan u desgevallend de opdracht kan toevertrouwen.


Kunnen we met opleidingscheques of andere subsidies betalen? Kom subsidies van het Brusselse/Waalse gewest in aanmerking?


Neen, PerCo bewust uit het systeem van opleidings- of kmo-cheques gestapt. Zij vergen vaak een kwaliteitscertificaat, waarbij de criteria voor het bekomen van deze certificaten veel te vaag en onwetenschappelijk zijn. Meer uitleg vindt u onder ‘Waarom werkt PerCo niet met kwaliteitscertificaten?’

Iedereen pakt uit met wetenschappelijk bewezen, terwijl het vaak gaat over pseudowetenschappelijk barnum. Hoe trekt PerCo de echte wetenschappelijke kaart?

PerCo zegt het niet alleen, maar doet het ook. Dit doen we onder meer door onze bronnen te vermelden. Zo telt het boek “Rond Leiderschap” meer dan 100 bladzijden bronnen.

Verder raden wij iedereen die met beweringen allerhande bestookt wordt aan grondig door te vragen naar de bronnen en zelf ook na te trekken. Zelf kritisch onderzoeken is de beste en leerrijkste manier om dergelijke slogans te onderzoeken op hun waarheidsgehalte. Het is niet betrouwbaar af te gaan op autoriteitsargumenten van mensen die zichzelf verkopen of blind te vertrouwen op de eerlijkheid van consulenten.

PerCo probeert zijn wetenschappelijke aanpak ook nog op andere manieren waar te maken. Klanten die wij coachen kunnen er op rekenen dat we volledig transparant zijn in de gebruikte methoden. Zo stellen we onze protocollen inzake het coachen van angst of boosheid ter beschikking. Deze zijn gebaseerd op bewezen werkzame aanpakken uit de cognitieve gedragstherapie.

Ten slotte werkt PerCo intensief samen met onderzoekers uit de academische wereld. Wij onderhouden niet alleen goede contacten met onderzoekers, wij raadplegen de wetenschappelijke literatuur om de vinger aan de pols van het onderzoek te houden en we investeren bovendien zelf in onderzoek. Wij hebben een contract van vier jaar met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij doen onderzoek naar leiderschap en het voor ons ontwikkelde instrument CLS360 (contactpersoon: Marleen Redeker). PerCo ondersteunt verder het interventieonderzoek van de Universiteit Gent naar Belstress, gebruik makend van de ProMES methode (contactpersoon: Els Claes).


Waarom duren PerCo-coachingtrajecten niet langer dan 6 sessies?

De meeste trajecten kunnen afgewerkt worden binnen deze termijn. Het is PerCo’s bedoeling mensen zo snel mogelijk autonoom te laten functioneren. Een coaching rond assertiviteit of rond angst om te spreken in publiek, neemt gemiddeld vier sessies in beslag. Door efficiënt en effectief te werken wil PerCo maximaal effect met minimale middelen genereren. Deze aanpak heeft PerCo al veel vervolgopdrachten opgeleverd.


Hoe waarborgt PerCo de kwaliteit van de trainers? Aan welke criteria moeten de trainers voldoen?

Wij durven gerust stellen dat PerCo unieke inspanningen levert om de pedagogische kwaliteit van de trainers op een hoog niveau te brengen of te houden:

   • Alle trainers zijn ervaren mensen. Wij zetten geen juniors in die pas van school komen.
   • Alle trainers zijn verbonden door een exclusiviteitcontract op vlak van training, coaching en hr-advies. PerCo werkt niet met freelancers. Op die manier kan PerCo voortdurend de kwaliteit van haar trainers bewaken en opvolgen. Elke nieuwe trainer gaat door een bad van opleidingen volgen bij collega’s. Als ze er klaar voor zijn, gaan ze ook door de 12-daagse opleiding “Masterclass Evidence Based Coaching” waarin ze technieken en protocollen uit de cognitieve gedragstherapie krijgen aangeleerd.
   • Daardoor hebben wij ook een gedragen collectieve ambitie en betekent dit dat inhouden, modellen en methodieken op een consequente (evidence based) wijze worden uitgedragen (weliswaar met nuances in de individuele stijl).
   •  Elke drie weken vindt een vergadering plaats, waarvan 2,5 uur wordt gespendeerd aan opleiding:
   • Intervisies
    • Werken rond evidence based trainingsmethodes of inhoud
    • Bespreken van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen
    • Interne opleiding (bv. faciliteren van groepen, voeren van simulaties)
   • Vaak worden deze sessies ingevuld door wetenschappers met een zeer specifieke kennis over een wetenschappelijk domein (prof. Mark Nelissen over emoties en evolutietheorie; prof. Filip de Fruyt over de Big Five persoonlijkheid; prof. Frederik Anseel over feedback en de informele feedbackcultuur; Griet Vandermassen over man-vrouw verschillen…)
   • Voor grotere projecten zijn alle trainers vanaf de start betrokken en denken en doen actief mee in het ontwerp van het traject. Dit vergemakkelijkt bij de uitvoering de inzet van meerdere trainers in functie van uw vraag en onze planning.
   • Ook voor onze eigen projecten benutten wij de meerwaarde van teamwerk, tenslotte leert wetenschappelijk onderzoek ons dat beslissingen via overleg met meerdere personen tot een betere kwaliteit leiden. U als klant profiteert daar uiteraard ook van.
   • PerCo heeft abonnementen lopen op wetenschappelijke bronnen:
    • Het toptijdschrift Journal of Applied Psychology
    • Het toptijdschrift The Leadership Quarterly
    • Een e-abonnement op het e-tijdschrift Gedrag en Organisatie
    • Een toegang tot de database (PsychInfo) van de APA (American Psychological Association)

Deze informatie wordt telkens bij verschijning doorgenomen en relevante informatie wordt doorgegeven en cursusmateriaal waar nodig aangepast

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek