PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

NEO-PI-R

Wat is de NEO-PI-R?

Dit is een persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op het Five Factor-model. Het meet de volgende 5 persoonlijkheidstrekken:

  • Emotionele stabiliteit (Engels: Neuroticism)
  • Extraversie
  • Openheid voor ervaringen
  • Altruïsme
  • Consciëntieusheid

De test werd oorspronkelijk in 1992 ontworpen door Paul Costa en Robert McCrae voor het National Institute of Aging (NIH, Baltimore) in het kader van een grootschalig longitudinaal onderzoek waarin een grote groep mensen gedurende hun levensloop wordt gevolgd. De bestaande persoonlijkheidstests (MBTI, 16PF Catell…) werden niet geschikt bevonden, en uit noodzaak ontwikkelden zij een nieuwe persoonlijkheidsvragenlijst

De NEO-PI-R is in vele andere talen genormeerd en gevalideerd. De Nederlands-Vlaamse versie werd genormeerd door de professoren Hoekstra, Ormel, (beiden Universiteit Groningen) en De Fruyt (Universiteit Gent). De Franstalige versie werd gevalideerd en genormeerd door Rolland en Petot van de Université de Paris X-Nanterre.

De NEO-PI-R werd ontwikkeld voor het beschrijven van de normale variabiliteit van persoonlijkheidsverschillen, en niet primair om psychologische afwijkingen te meten. Dit maakt het instrument breed inzetbaar voor diverse doeleinden, ondermeer het bedrijfsleven.

U kunt via http://www.hogrefe.nl meer informatie krijgen over het instrument.

Waarom gebruiken wij de NEO-PI-R?

Er zijn meerdere redenen waarom PerCo voor dit instrument opteert.

1. Een veelomvattende beschrijving van persoonlijkheidsverschillen in termen van scores op dimensies in plaats van types

De NEO-PI-R positioneert de persoon op 5 brede persoonlijkheidstrekken en 30 meer specifieke facetten, en biedt bijgevolg een zeer veelomvattende beschrijving van de eigenschappen van de persoon. Menselijke eigenschappen zoals lichaamslengte, maar ook persoonlijkheidseigenschappen, zijn continu verdeeld, met relatief weinig mensen met extreme lage scores op een eigenschap en relatief weinig mensen met hoge scores; de meeste mensen situeren zich ergens in het midden van de distributie. De NEO-PI-R respecteert dit gegeven en splitst de distributie niet typologisch op (bijvoorbeeld: ofwel ben je introvert ofwel extravert), maar geeft een score van 1 tot 9 op de bipolaire dimensie (bijvoorbeeld introversie – extraversie).

 

2. Degelijke psychometrische eigenschappen

De psychometrische eigenschappen zijn goed en in onafhankelijk onderzoek voldoende gedocumenteerd (zie bv. COTAN). Het instrument biedt een duidelijke meerwaarde voor de assessment praktijk, en dient niet louter als een insteek om een gesprek te voeren.

3. Gevalideerd en genormeerd op een Vlaams-Nederlandse en Franstalige populatie

De NEO-PI-R is qua origine een Amerikaanse lijst, die door Nederlandse en Vlaamse universitaire onderzoekers is bewerkt, gevalideerd en genormeerd, met normen voor de algemene populatie, selectiedoeleinden, en loopbaanbegeleiding en coaching. Dit maakt het instrument uniek inzetbaar op de markt waarop wij opereren. Tegelijkertijd blijft de equivalentie met anderstalige versies behouden,
vb. Engels, Duits en Spaans. Op die manier is het instrument perfect inzetbaar voor een internationaal publiek.

4. Sterke verankering met onafhankelijk en internationaal gerenommeerd onderzoek

De NEO-PI-R is gebruikt voor verschillende toepassingen, zowel in onderzoek als praktijk. Een neerslag van de meer dan 1500 onderzoeksartikelen gepubliceerd in een waaier van “blind peer-reviewed” tijdschriften (“journals”) is terug te vinden op: http://www3.parinc.com/uploads/pdfs/NEO_bib.pdf. De Web of Science biedt het meest recente overzicht.

5. Verband tussen persoonlijkheidstrekken en leiderschap

De huidige inzichten in verband met leiderschap zijn gebaseerd op empirisch onderzoek en suggereren dat leiderschap te maken heeft met:

  1. de persoonlijkheidskenmerken van de leider en de volger(s)
  2. de interactie tussen de leider en de volger(s)
  3. de situationele aspecten

Wat betreft het verband tussen de persoonlijkheidskenmerken van de leider en zijn/haar leiderschap zijn er sinds 1990 meer dan 15.000 artikels over dit verband gepubliceerd. In 1986 stelden Lord, DeVader en Alliger via een meta-analyse (een globale studie waarbij de resultaten uit de vorige studies werden gebruikt) verbanden vast tussen leiderschap en persoonlijkheidstrekken. Ook Judge, Bono, Ilies en Gerhardt bevestigden dit in een meta-analyse in 2002 en meer recent nog Bono en Judge in 2004.

De core business van PerCo situeert zich vooral op coaching van de leider en training van leiderschapsvaardigheden. De NEO-PI-R levert hierbij een belangrijke input: er worden vele “bouwstenen” van de persoonlijkheid op een psychometrisch goede wijze geweten gemeten, met normen die afgestemd zijn op ons nationaal en internationaal doelpubliek, en met een aantoonbare wetenschappelijke achtergrond en documentatie die een belangrijke ondersteuning en inspiratie vormen voor ons werk.

Wanneer zetten wij deze test in?

We zetten deze test graag in volgende situaties in:

  • Als een hulpmiddel bij de analysefase wanneer we aan individuele (executive) coaching doen.
  • Als een deel van het (voor)traject bij het opleiden van leidinggevenden. De leidinggevende krijgt zo een idee van zijn “natuurlijke” geschiktheid voor leiderschap. Hij/zij krijgt ook tips en advies hoe hij/zij bepaalde persoonlijkheidskenmerken kan benutten om een optimaal resultaat te bereiken (bepaalde sterktes gebruiken om zwaktes te compenseren).

Hoe gebruiken wij deze test?

Het liefst van al gebruiken wij de test in combinatie met de N-IAS of de N-IHS. Deze tests die wij als 360° inzetten zegt voornamelijk iets over de buitenkant: het waargenomen gedragsrepertoire. Daarin zijn soms duidelijke tendensen te zien (bijvoorbeeld: iemand gebruikt veel meer dan andere mensen autoritair gedrag, stel dat hij/zij in de top 5% van de bevolking zit). De NEO-PI-R helpt om de oorzaken (persoonlijkheidsfacetten als bouwstenen) van deze tendensen in kaart te brengen.

De test wordt afgenomen in een voor de medewerker “veilige omgeving”. Om de test eerlijk te kunnen invullen is vertrouwen noodzakelijk – daarom kan de deelnemer er op rekenen dat de resultaten nooit worden meegedeeld aan enig andere persoon dan zijzelf (deelnemers van een training of een gecoachte persoon). Dit betekent dus dat er met elke deelnemer een individueel gesprek dient plaats te vinden.

Kostprijs

Voor het invullen van een NEO-PI-R rekenen wij 45 euro aan bovenop de kostprijs van de training of de coachingsessie(s). Deze prijs is te vermeerderen met 21% BTW.

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek