PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Meetinstrumenten

Meetinstrumenten kunnen in verschillende ontwikkelingstrajecten een toegevoegde waarde bieden om leidinggevenden, medewerkers, teams of organisaties inzicht te geven in hun eigen persoonlijkheid, communicatie- of leiderschapsstijl. Daarnaast beschikken we ook over instrumenten om de status van een veranderings- of een coachingtraject in kaart te brengen.

Meetinstrumenten en hun eventuele nabespreking kunnen als doel hebben:

  • het zelfbewustzijn bij deelnemers vergroten,
  • het eigenaarschap van eventuele ontwikkelingsdoelen in hun eigen handen leggen,
  • het versterken van de motivatie om eraan te werken,
  • het inschatten van de kansen op een succesvolle verandering en de inspanningen die daarvoor moeten geleverd worden,
  • een inschatting te leveren voor het leiderschapspotentieel van een kandidaat.

Een meetinstrument biedt de mogelijkheid om de persoonlijke groei van mensen weer te geven (én ook te vieren) door na een eerste meting ook een tweede meting na minimum 12 of 18 maanden uit te voeren.

PerCo heeft de exclusieve rechten voor de testverdeling van de CLS360 en CBS360 voor België en Nederland evenals de distributierechten van de HPS360. De CISS wordt verdeeld door Pearson, de TTM door Prochange .

 

CLS360 – Circumplex Leadership Scan 360°

De CLS360 is het eerste wetenschappelijk tot stand gekomen instrument dat het volledige gedragsrepertoire meet van leidinggevenden die een team aansturen.

Lees meer

 

CBS360 – Circumplex Behaviour Scan 360°

De CBS360 is een nauwgezet, wetenschappelijk tot stand gekomen meetinstrument om het interpersoonlijke gedrag van mensen in kaart te brengen.

Lees meer

 

HPS360 – HEXACO NL Personality Scan 360°

De HPS360 is een nauwgezet, wetenschappelijk tot stand gekomen meetinstrument om de persoonlijkheidsdimensies van mensen in kaart te brengen.

Lees meer

 

CISS – Coping Inventory for Stressful Situations

De CISS is een instrument dat copingstijlen meet; het brengt in kaart hoe iemand in het algemeen omgaat met stresserende situaties.

Lees meer

 

TTM – Het Trans-theoretisch Model van Prochaska

Het TTM-meetinstrument meet in welke ‘fase van verandering’ medewerkers zich bevinden die een verandering op team- en/of organisatieniveau doormaken. Op basis van deze meting kan men interventies bepalen die het meest geschikt zijn om een change project tot een succes te brengen.

Lees meer

 

 

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek