PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Presentatietechnieken

Situering

Steeds meer wordt van mensen verwacht dat ze presenteren aan kleine of grotere groepen. Bijvoorbeeld om een beleidslijn, procedure of werkwijze uit te leggen, informatie te geven over veranderingen of gewoon te vertellen wat beslist is in vergaderingen.

En dit presenteren is voor veel mensen een spannende gebeurtenis. Ze stellen zich terecht vragen zoals: op welke manier kan ik iets boeiend overbrengen? Hoe gebruik ik optimaal didactische middelen? Hoe kan ik omgaan met spreekangst? Hoe kan ik reageren op vragen?

Doelgroep

“Overtuigend presenteren“ is bedoeld voor iedereen die regelmatig presentaties, workshops, lezingen of didactische lessen moet houden voor kleine of grote groepen.
Deze training is bedoeld voor iedereen die zijn/haar vaardigheden in het spreken voor groepen wil uitbreiden of die met meer plezier presentaties wil houden.

Doelstellingen

Aan het einde van de training moeten de deelnemers:

 • een inzicht hebben in de eigen sterktes
 • een inzicht hebben in de mogelijkheden tot verbetering in het geven van presentaties
 • beschikken over een reeks tips die hen helpen een goede presentatie op te bouwen en voor te bereiden
 • beschikken over tips die hen helpen om een goede, succesvolle presentatie te geven
 • kunnen (beter) omgaan met een publiek van toehoorders
 • kunnen werken met een aantal uiteenlopende media ter ondersteuning van een presentatie
 • weten wat in de praktijk goede resultaten oplevert

Programma-inhoud

 • het belang van een juist gekozen opener
 • kenmerken van een boeiende spreker
 • werking van de hersenen en het geheugen
 • wetten van de aandacht
 • hoe leren volwassenen
 • hoe een presentatie optimaal voorbereiden
 • het optimaal gebruik van audiovisuele middelen
 • tips voor het maken van transparanten die aanslaan
 • specifieke elementen eigen aan het gebruik van Powerpoint
 • didactische principes
 • tips voor het interactief werken met een groep
 • groepsproces: enthousiasmeren en faciliteren
 • antwoorden op moeilijke vragen in een interactieve presentatie
 • wat doen met fluisteraars, vitters, stille zielen
 • hoe spreekangst overwinnen
 • belang van de non verbale communicatie
 • hoe krachtig een presentatie afsluiten

Werkwijze

Het spreekt voor zich dat dit soort training zeer praktisch opgevat wordt en dat de trainer continu een soort modelfunctie heeft. De leerpunten worden systematisch getoetst aan de praktijk. Tijdens de training wisselen theorie en praktijk zich constant af doordat deelnemers minimum 3 presentaties moeten geven waarvan ze er 2 mogen voorbereiden. Feedback van de andere deelnemers en de trainer maakt het mogelijk voor ieder van de deelnemers vast te stellen aan welke punten extra aandacht kan besteed worden. Er wordt een video-opname gemaakt bij iedere presentatie. Het bekijken van deze opname zorgt ook voor een verhelderende feedback. Waar nodig, is er verdere theoretische input van de trainer.

Iedere deelnemer verlaat de training met een persoonlijk actieplan. Dit actieplan is een leidraad en houvast bij het voorbereiden en geven van voordrachten en presentaties in de dagelijkse praktijk. Na de training ontvangen de deelnemers een jaar lang elektronische reminders over zaken die besproken zijn tijdens de training en blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke ondersteuning.

Praktisch

Prijs
De prijs voor dit programma inclusief voortraject, twee trainingsdagen en 12 maanden reminders bedraagt 3.827,28 Euro per groep van 6-7 personen. Prijzen exclusief verplaatsingskosten en 21% BTW. De kosten voor locatie, drank en maaltijden zijn ten laste van de opdrachtgever.

Data & Locatie
In onderling overleg met de opdrachtgever.

Inlichtingen
Voor bijkomende vragen of om in te schrijven mag je ons contacteren op het nummer 03-235.02.92 of via info@perco.be.

Annulatie
Om onze klanten een sterke prijs/kwaliteitsverhouding te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk dat wij een gedegen planning kunnen opmaken en aanhouden. Daarom voorzien wij in een klantvriendelijke annulatieregeling. Wanneer u uw bestelling wenst te annuleren, heeft u de keuze uit twee mogelijkheden:

 1. In een door ons aanvaarde vervanging voorzien die past binnen het kader van onze activiteiten, tijdens de met u oorspronkelijk afgesproken dagen zelf. In dit geval betaalt u als klant geen enkele annulatievergoeding en staat u enkel in voor de nakoming van de met derden aangegane verbintenissen ivm o.a. hotelreservatie, huur externe lokalen enz..
 2. Een verbrekingsvergoeding betalen bestaande uit de volledige betaling van reeds geleverde prestaties en kosten (voorbereidingsdagen, interviews, cursusvoorbereiding, annulatiekosten accomodaties en hotel…) en een progressieve verbrekingsvergoeding berekend op de rest van de bestelling volgens hiernavolgende tabel:
  • meer dan 60 dagen vóór de geplande activiteit: 10%
  • tussen 60 en 40 dagen vóór de geplande activiteit: 30%
  • tussen 40 en 20 dagen vóór de geplande activiteit: 50%
  • tussen 20 en 10 dagen vóór de geplande activiteit: 80%
  • minder dan 10 dagen vóór de geplande activiteit: 100%

 Wij kunnen een inschrijving weigeren wanneer wij oordelen dat de doelstellingen van de inschrijvende organisatie of het inschrijvende bedrijf niet in overeenstemming zijn met de waarden waar PerCo voor staat. Zie hiervoor onze waardenpagina – klik hier.

Klik hier om de folder te downloaden.

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek