PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Constructief Beïnvloeden

Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen, vergaderen, niet-commercieel onderhandelen, enz. Al deze situaties hebben typische kenmerken en vergen een aangepaste aanpak. Toch is er ook een constante: de persoonlijke wijze waarop u invloed uitoefent op anderen.

Leer uw eigen communicatie- en beïnvloedingsstijl kennen
door middel van 360° feed-back.

Deze feed-back vertelt u meer over uw persoonlijk gebruik van
beïnvloedingsstrategieën en –technieken.

Doelstellingen en doelgroep

Geïnteresseerden die:

 • in korte tijd anderen moeten overtuigen;
 • mensen dienen mee te krijgen in veranderingsprocessen;
 • invloed moeten uitoefenen in niet-hiërarchische relaties (zoals stafleden en adviseurs);
 • nauw betrokken zijn bij de begeleiding van mensen in fusies, reorganisatie, inkrimping van bedrijven;
 • veel onderhandelen met personeel, hiërarchie en andere diensten;
 • regelmatig moeilijke klussen moeten klaren, zoals het behandelen van klachten of bemiddelen in conflicten;

Zij mogen van dit programma verwachten dat zij:

 • hun persoonlijke interactie- en beïnvloedingsstijl beter leren kennen;
 • een bruikbaar inzicht krijgen in processen die zich tussen mensen afspelen;
 • weten welke stijl en communicatieve aanpak in welke situaties effectief is;
 • eigen belangen of die van de organisatie beter kunnen behartigen;
 • betere relaties kunnen uitbouwen met hun gesprekspartners;
 • met meer resultaat hun mening kunnen naar voor brengen en zichzelf beter positioneren;
 • weerstanden bij anderen kunnen voorkomen;
 • conflictsituaties beter kunnen hanteren;
 • win-win oplossingen bereiken in besprekingen
 • manipulaties kunnen herkennen en er constructief op inspelen.

Programma-inhoud

Dit programma bevat de thema’s die door vroegere deelnemers aangeduid werden omwille van de effectiviteit van hun bijdrage:

 • Hoe kom ik over op anderen?
 • Welk is het effect van mijn taalgebruik? – van mijn lichaamstaal?
 • Welke strategie kies ik in welke situatie?
 • Welke technieken kies ik om anderen voor mijn voorstellen, opinies of adviezen te winnen?
 • Door welke sociale en communicatieve en vaardigheden kan ik mijn persoonlijke effectiviteit in
 • contacten verhogen?
 • Hoe werken communicatie & beïnvloedingspatronen?

Methodiek

 • Vooraf verheldert iedere deelnemer zijn/haar doelstellingen tijdens een persoonlijk voorgesprek met de begeleider.
 • Tijdens de cursus wisselen eigen cases, ervaringsoefeningen, bespreking van modellen en concrete toepassingen elkaar af.
 • De gehanteerde modellen worden op inzichtelijke en praktisch hanteerbare wijze gebracht, met directe demonstraties en voorbeelden van reële ervaringen.
  De deelnemers kunnen hun eigen aanpak en inzichten t.o.v. deze modellen positioneren aan de hand van meetinstrumenten met 360° feedback.
 • Verder wordt hen de gelegenheid geboden om nieuwe schema’s en gedragswijzen uit te
 • proberen in ervaringsoefeningen en eigen cases, waarbij de video als feedback-instrument
 • wordt gebruikt.
 • Deze video-zelfconfrontatie wordt aangevuld door analyses van de trainer en de ervaringen en meningen van de andere deelnemers.
 • Elk stelt voor zich een concreet actieplan op om de opgedane inzichten en vaardigheden in de werkpraktijk toe te passen.
 • De deelnemers krijgen ook tips mee om na de cursus nog verder te oefenen op de getrainde vaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden.

 • De deelnemers verbinden zich ertoe de voorbereidende- en tussentijdse opdrachten naar afspraak uit te voeren en zich voor de volledige duur van alle sessies vrij te maken.
 • Zij moeten bereid zijn hun eigen situatie (gedragingen, gevoelens en uitgangspunten) te analyseren en open te staan voor feedback.
 • Zij dienen ook bereid te zijn actief deel te nemen aan een ervaringsgericht leerproces en tot het inoefenen van nieuw-gekozen gedrag.

Praktisch

Prijs
De trainingsdagen worden residentieel georganiseerd. Elke tweedaagse begint de eerste dag om 9.00 u en eindigt de tweede dag om 17.30 u. De eerste dag van elke tweedaagse sessie wordt er doorgewerkt tot 20.00 u. De bijdrage voor uw deelname (persoonlijk voorgesprek, 4 trainingsdagen met avondsessies en werkmateriaal) bedraagt 1.900 EUR (BTW excl.). Hotelkosten (overnachtingen – maaltijden en dranken aan tafel) bedragen 600 EUR (excl. BTW) voor de 4 dagen en worden rechtstreeks door het conferentieoord aan het bedrijf gefactureerd.

Data & locatie
Klik hier voor de data.
Locatie: The Lodge te Oud–Heverlee of Aarschot (nog nader te bepalen)

Inlichtingen
De deelname is beperkt tot 9 personen, in volgorde van inschrijving. Betaling van de toegezonden factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Om de voorgesprekken te kunnen inplannen en rekening te kunnen houden met de leerobjectieven van de deelnemers, is het noodzakelijk u in te schrijven 2 maanden voor de aanvang van de training.

Voor bijkomende vragen of om in te schrijven mag je ons contacteren op het nummer 03-235.02.92 of via info@perco.be.

Annulatie
Alleen als we op een betrouwbare inschrijving kunnen rekenen, kunnen we kwaliteit leveren en een goede planning maken met zekerheid voor alle deelnemers. Daarom hanteren wij de volgende annulatieregeling: bij annulatie nadat u hebt ingeschreven is een vergoeding van 50% van de inschrijvingsprijs verschuldigd. Vanaf 40 werkdagen vóór de start van het programma blijft de volledige som verschuldigd. U kan ook iemand laten vervangen door een deelnemer met gelijkaardig opleidingsniveau en verantwoordelijkheden.

Wij kunnen een inschrijving weigeren wanneer wij oordelen dat de doelstellingen van de inschrijvende organisatie of het inschrijvende bedrijf niet in overeenstemming zijn met de waarden waar PerCo voor staat. Zie hiervoor onze waardenpagina – klik hier.

 

Online aanmelden? klik dan hier.
Klik hier om de folder te downloaden.

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek